พายุโซนร้อนมู่หลาน ดันแม่น้ำโขงสูงขึ้น 13-18 ส.ค. กอนช. เตือนเฝ้าระวัง

พายุมู่หลาน

กอนช. เตือนเฝ้าระวังผลกระทบจากระดับน้ำเปลี่ยนแปลงในแม่น้ำโขงสูงขึ้น จ.เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ในช่วงวันที่ 13-18 สิงหาคม 2565 จากพายุโซนร้อน “มู่หลาน”

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 รายงานข่าวระบุ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ได้ติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำโขง พบว่าพายุโซนร้อน “มู่หลาน” บริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่นเมื่อเวลา 07.00 น. บริเวณเมืองลางซอนประเทศเวียดนาม คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง

ประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย และประเทศลาวตอนบน ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก บางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและลุ่มน้ำโขง ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงวันที่ 13-18 สิงหาคม 2565

               

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้ติดตามและคาดการณ์สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง พบว่า

  • 1. สถานีเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ปัจจุบันระดับน้ำต่ำกว่าระดับตลิ่ง 9.01 เมตร คาดการณ์ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้น ในช่วงวันที่ 13-14 สิงหาคม 2565 ประมาณ 0.80-1.20 เมตร แต่ยังคงต่ำกว่าระดับตลิ่ง
  • 2. สถานีเชียงคาน จังหวัดเลย ปัจจุบันระดับน้ำต่ำกว่าระดับตลิ่ง 7.34 เมตร คาดการณ์ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้น ในช่วงวันที่ 13-16 สิงหาคม 2565 ประมาณ 1.00-1.50 เมตร แต่ยังคงต่ำกว่าระดับตลิ่ง
  • 3. สถานีหนองคาย จังหวัดหนองคาย ปัจจุบันระดับน้ำต่ำกว่าระดับตลิ่ง 6.40 เมตร คาดการณ์ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้น ในช่วงวันที่ 14-17 สิงหาคม 2565 ประมาณ 1.00-1.50 เมตร แต่ยังคงต่ำกว่าระดับตลิ่ง
  • 4. สถานีนครพนม จังหวัดนครพนม ปัจจุบันระดับน้ำต่ำกว่าระดับตลิ่ง 5.55 เมตร คาดการณ์ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้น ในช่วงวันที่ 14-17 สิงหาคม 2565 ประมาณ 1.00-1.50 เมตร แต่ยังคงต่ำกว่าระดับตลิ่ง
  • 5. ตั้งแต่สถานีมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จนถึงสถานีโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันระดับน้ำต่ำกว่าระดับตลิ่งเฉลี่ย 5.65 เมตร คาดการณ์ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้น ในช่วงวันที่ 15-18 สิงหาคม 2565 ประมาณ 0.80-1.00 เมตร แต่ยังคงต่ำกว่าระดับตลิ่ง

ทั้งนี้ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ขอให้จังหวัดเชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี โปรดประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงและแจ้งเตือนให้ประชาชนที่สัญจรและประกอบกิจกรรมในบริเวณแม่น้ำโขง รวมทั้งผู้ที่อาศัยในพื้นที่บริเวณดังกล่าว ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และเตรียมการเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขง

Advertisement