ไฟเขียว “จุลพงษ์ ทวีศรี” นั่งอธิบดีกรมโรงงาน ต่ออายุเลขาฯ ส.ป.ก.อีก 1 ปี

ครม.ไฟเขียว บิ๊ก ก.อุตฯ “จุลพงษ์ ทวีศรี” นั่งอธิบดีกรมโรงงานฯ “ใบน้อย สุวรรณชาตรี” อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ต่ออายุ “วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข” เลขาฯ ส.ป.ก.อีก 1 ปี

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ นางวรวรรณ ชิตอรุณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นายใบน้อย สุวรรณชาตรี ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม


นายจุลพงษ์ ทวีศรี ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายวันชัย พนมชัย ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ต่ออายุการดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ออกไปอีก 1 ปี