บี.กริม เพาเวอร์ ผนึก Envision Digital ดึงแพลตฟอร์มช่วยลดคาร์บอน

บี.กริม เพาเวอร์ ผนึก Envision Digital ดึงแพลตฟอร์มช่วยลดคาร์บอน

บี.กริม เพาเวอร์ ผนึก Envision Digital ดึงแพลตฟอร์มช่วยลดคาร์บอน มุ่งสู่ Net-Zero ตามเป้าหมาย ในปี 2050

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM บริษัทผู้ผลิตพลังงานชั้นนำระดับโลก และ Mr.Ko Kheng Hwa, Chairman of Envision Digital International Pte Ltd. ผู้นำด้านเทคโนโลยี Net-Zero ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อร่วมกันศึกษา พัฒนาและสร้างกลยุทธ์ มุ่งสู่เป้าหมายองค์กรที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Carbon Emissions) ภายในปี 2050 พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในและต่างประเทศ

โดยมีคุณนพเดช กรรณสูต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานการลงทุน นวัตกรรม และความยั่งยืน บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ Mr.Michael Ding, Global Executive Director of Envision Digital International Pte Ltd. พร้อมด้วยผู้บริหารของทั้ง 2 บริษัทเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน พิธีลงนามจัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ถนนกรุงเทพกรีฑา

               

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บี.กริม มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ Envision Digital บริษัทที่ทุ่มเทให้กับการดำเนินงานด้านสภาพอากาศเชิงรุก โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ควบคู่ไปกับการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ บี.กริม ในการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

ความร่วมมือระหว่าง บี.กริมและ Envision Digital ประกอบด้วย 4 หัวข้อหลัก ดังนี้

  1. การรวมศูนย์เพื่อตรวจสอบและควบคุม Power Generation ในปัจจุบันและที่กำลังพัฒนา เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และวางแผนรองรับการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  2. การนำแพลตฟอร์มมาสนับสนุนการบริหารจัดการคาร์บอน เพื่อผลักดันเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2050
  3. การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
  4. การต่อยอดสู่ธุรกิจพลังงานอื่น ๆ ในอนาคต เช่น ไฮโดรเจนสีเขียว แบตเตอรี่ เมืองอัจฉริยะ เป็นต้น

Mr.Michael Ding, Global Executive Director of Envision Digital International Pte Ltd. กล่าวว่า การสนับสนุนองค์กรต่าง ๆ ให้ผ่านพ้นวิกฤตสภาพภูมิอากาศ โดยการนำเทคโนโลยี เช่น ระบบปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) และ Internet of Things (IOT) เป็นเป้าหมายหนึ่งของ Envision การผนึกกำลังกับ บี.กริม เพาเวอร์ จึงสามารถช่วยสนับสนุนองค์กรและโลกของเราให้ก้าวสู่เป้าหมาย Net-Zero ได้เร็วยิ่งขึ้น