พาณิชย์ ผนึก บขส.ตรวจเข้มสินค้า-การบริการ รับปีใหม่ห้ามฉวยโอกาส

วัฒนศักย์ เสือเอี่ยม
วัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน

กรมการค้าภายในร่วมกับ บขส. ตรวจเข้มการจำหน่ายสินค้าและบริการในสถานีขนส่งช่วงเทศกาลปีใหม่ ย้ำผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาชัดเจน ห้ามฉวยโอกาสจำหน่ายแพงเกินสมควร

วันที่ 28 ธันวาคม 2465 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวภายหลังการลงพื้นที่ ณ สถานีขนส่งหมอชิต 2 ร่วมกับนายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ว่าเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้บริโภคในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 เนื่องจากเป็นช่วงที่มีประชาชนเดินทางกันอย่างหนาแน่น

พาณิชย์
นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ลงพื้นที่ ณ สถานีขนส่งหมอชิต 2 ร่วมกับนายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)

การลงที่พื้นที่ครั้งนี้ ต้องการตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าและบริการ ตลอดจนร้านอาหารต่าง ๆ ให้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งปกติกรมได้ดำเนินการเป็นประจำอยู่แล้ว รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการตามสถานีขนส่งและสถานีรถไฟต่าง ๆ ทั้งในกรุเทพฯ และต่างจังหวัด เช่น ผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ผู้ให้บริการรับฝากของ ให้มีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการอย่างชัดเจน

               

รวมทั้งกำชับให้คิดค่าสินค้าและบริการให้ตรงกับป้ายราคาที่แสดงไว้ ตลอดจนสอดส่องดูแลมิให้มีการฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าและบริการในราคาที่สูงเกินควรในช่วงเทศกาล ทั้งนี้ ตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

วัฒนศักย์ เสือเอี่ยม วัฒนศักย์ เสือเอี่ยม

วัฒนศักย์ เสือเอี่ยม
วัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน

“จากการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการในบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต 2 ได้ปิดป้ายแสดงราคาอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าอื่น ๆ อย่างชัดเจน สำหรับราคาสินค้าและบริการ รวมทั้งอาหารปรุงสำเร็จในบริเวณสถานีขนส่งฯ ก็มิได้มีการปรับขึ้นราคาแต่อย่างใด ทั้งนี้ ขอขอบคุณบริษัท ขนส่ง จำกัด ที่มีนโยบายช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าต่าง ๆ ด้วยการปรับลดค่าเช่าลง ทำให้ร้านค้า ร้านอาหารต่าง ๆ สามารถที่จะตรึงราคาสินค้าและบริการเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของผู้มาใช้บริการสถานีขนส่งฯ ได้”

นอกจากการตรึงราคาสินค้าและบริการแล้ว ในส่วนราคาค่าโดยสารก็ไม่มีการปรับขึ้นเช่นกัน ในการนี้ขอแนะนำให้ประชาชนที่จะใช้บริการรถโดยสารซื้อตั๋วรถผ่านช่องทางของ บขส. โดยสามารถซื้อได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว หรือซื้อตั๋วผ่านช่องทางออนไลน์ของ บขส.ได้ ซึ่งจะช่วยลดความแออัดในการซื้อตั๋วในวันเดินทางอีกด้วย

โดยเน้นย้ำด้วยว่า ที่ผ่านมากรมได้ร่วมกับ บขส.สอดส่องดูแลให้ผู้ประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านราคาและปริมาณสินค้า สามารถร้องเรียนได้โดยตรงที่สายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด

ซึ่งหากพบการกระทำความผิด จะดำเนินการตามกฎหมายโดยเด็ดขาด กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคา มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีจงใจทำให้ราคาจำหน่ายสูงเกินสมควร มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ