พาณิชย์ตรวจเข้มกระเช้าของขวัญปีใหม่ ยังไม่พบกระทำผิด

พาณิชย์ตรวจเข้มกระเช้าของขวัญ

พาณิชย์ตรวจเข้มกระเช้าของขวัญ ช่วงเทศกาลปีใหม่ การจับจ่ายใช้สอยคึกคัก สินค้าลดราคาเพียบ ทั้งนี้หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการค้า แจ้งมาที่สายด่วน 1569

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ในช่วงนี้ประชาชนเริ่มออกมาจับจ่ายใช้สอย ซื้อสินค้าของขวัญ ของจับสลากกันมากขึ้น รวมทั้งมีการจำหน่ายกระเช้าของขวัญกันอย่างแพร่หลาย กรมการค้าภายในจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบกระเช้าของขวัญเป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นมา ซึ่งในวันนี้ (7 ธ.ค. 2565) ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ ณ ห้างสรรพสินค้า โลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี พบว่ามีการปิดป้ายแสดงราคาอย่างถูกต้อง ชัดเจน

โดยการแสดงราคากระเช้าของขวัญนั้นต้องแสดงรายการสินค้าด้านใน ขนาด น้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุ ราคาของสินค้าแต่ละรายการ และต้องมีขนาดตัวอักษรไม่ต่ำกว่า 16 นอกจากนี้กรณีที่มีค่ากระเช้าและค่าจัดกระเช้าก็ต้องแสดงไว้อย่างชัดเจนด้วย สำหรับสินค้าในกระเช้าควรแสดงวันหมดอายุและเป็นสินค้าที่มีอายุอยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

               

ทั้งหมดนี้ก็เพื่อประโยชน์ของทั้งผู้ให้และผู้รับ โดยผู้ให้ซึ่งเป็นผู้ที่จ่ายเงินซื้อก็เกิดความคุ้มค่าของเงินที่ได้จ่ายไป ผู้รับก็ได้ประโยชน์จากการใช้สินค้าอย่างเต็มที่และปลอดภัย ในโอกาสนี้ขอเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาและรายละเอียดสินค้าให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน

ในขณะเดียวกัน ก็ขอแนะนำผู้ซื้อกระเช้าให้ตรวจสอบราคาและรายละเอียดดังกล่าวก่อนตัดสินใจซื้อ หากพบการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการค้า สามารถแจ้งต่อกรมการค้าภายใน ทางสายด่วน 1569 หรือแจ้งต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

Advertisement

จากการลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ราคาและปริมาณสินค้า และจากการหารือกับห้างต่าง ๆ พบว่าขณะนี้มีการจับจ่ายใช้สอยกันอย่างคึกคัก อาจเป็นเพราะการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากขึ้นด้วย ผู้ผลิตเองก็ผลิตสินค้าเข้าสู่ตลาดเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เช่น นมสด บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง และผลิตภัณฑ์ซักล้าง เป็นต้น

นอกจากนี้ ห้างต่าง ๆ ได้ให้ความร่วมมือกับกรมการค้าภายในในการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าเป็นจำนวนมาก ในส่วนของห้างโลตัส มีการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าหลายรายการ อาทิ ข้าวสารถุง ลดสูงสุด 32% ปลากระป๋อง ลดสูงสุด 17% อาหารกึ่งสำเร็จรูป ลดสูงสุด 38% เครื่องปรุงรส ลดสูงสุด 24% ผงซักฟอก ลดสูงสุด 33% แชมพู ลดสูงสุด 39% และน้ำยาล้างจาน ลดสูงสุด 33% และบางรายการเป็นสินค้าซื้อ 1 แถม 1 หรือซื้อ 2 แถม 1 เป็นต้น