พาณิชย์ เคาะต่ออายุสินค้าควบคุม 5 รายการ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

“จุรินทร์” เผยประชุม กกร. เคาะต่ออายุสินค้าควบคุม  5 รายการ หน้ากากอนามัย-ใยสังเคราะห์-เจล-กระดาษ-ไก่ อีก 1 ปี

วันที่ 11 มกราคม 2566 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ครั้งที่ 1/2566 เห็นชอบต่ออายุสินค้าควบคุม 5 รายการ ประกอบด้วย

1.หน้ากากอนามัย

2.ใยสังเคราะห์ เพื่อผลิตหน้ากากอนามัยที่เรียกว่า สปันบอนด์

3.แอลกอฮอล์และเจลล้างมือ

4.เศษกระดาษและกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีกที่เรียกว่ากระดาษรีไซเคิล และรายการที่

5.ไก่ และเนื้อไก่ จะต่ออายุเป็นสินค้าควบคุมไปอีก 1 ปี ส่วนที่เหลือยังเป็นสินค้าควบคุมเช่นเดิม เพื่อประโยชน์ของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคร่วมกัน

ปัจจุบันสินค้าควบคุมภายใต้กฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ มีสินค้า 51 รายการ และบริการ 5 รายการ สำหรับสินค้าและบริการที่ควบคุม 51 + 5 รายการนี้ มี 5 รายการที่กำลังจะหมดอายุวันที่ 24 มกราคม 2566 จึงมาขอมติให้ต่ออายุไปอีก 1 ปี


โดยวันนี้ที่ประชุม กกร.เห็นชอบให้ต่ออายุสินค้าควบคุม 5 รายการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2566 ถึง 24 มกราคม 2567