พาณิชย์ยืนยันไข่ไก่ขึ้นราคา 20 สตางค์ต่อฟอง ยังไม่เกินเพดาน

ไข่ไก่

พาณิชย์ยืนยันราคาไข่ไก่ สอดคล้องกับต้นทุน และไม่เกินกรอบเพดานราคา หลังมีการปรับขึ้นราคา 20 สตางค์ต่อฟอง ชี้ขึ้นตามกลไกตลาด

วันที่ 5 มกราคม 2566 นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏข่าวว่านางพเยาว์ อริกุล นายกสมาคมการค้าผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลางแจ้งว่า วันที่ 6 มกราคม 2566 จะมีการปรับราคาไข่ไก่ขึ้น จาก 3.40 บาท/ฟอง เป็น 3.60 บาท/ฟอง หรือเพิ่มขึ้น 20 สตางค์นั้น กรมได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและได้ตรวจสอบแล้วพบว่า

การปรับราคาไข่ไก่ดังกล่าวเป็นไปตามกลไกตลาด สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะอาหารสัตว์ และยังไม่เกินราคาที่กรมการค้าภายในกำกับดูแลอยู่ จึงขอให้ประชาชนไม่ต้องเป็นกังวลว่าราคาไข่ไก่จะสูงจนเป็นภาระผู้บริโภค

นอกจากนี้ ผลจากกรมปศุสัตว์ดำเนินมาตรการลดปริมาณไข่ไก่สะสม โดยขอความร่วมมือผลักดันส่งออก และปลดแม่ไก่ยืนกรงก่อนกำหนด ส่งผลให้ปริมาณไข่ไก่ในระบบลดลง เสถียรภาพการผลิตและราคาจึงเริ่มปรับเข้าสู่ระดับสมดุลในปัจจุบัน

ทั้งนี้ ราคาไข่ไก่ 3.40 บาท/ฟอง เพิ่งมีการปรับลดลงเมื่อพฤศจิกายน 2565 ผลจากที่มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสภาพภูมิอากาศเหมาะสมกับการเลี้ยงไก่ไข่ โดยปรับลดจากเมื่อสิงหาคม 2565 ที่ไข่ไก่มีราคา 3.50-3.60 บาท/ฟอง ซึ่งเท่ากับปัจจุบัน

Advertisment

อย่างไรก็ดี กรมจะติดตามราคาไข่ไก่อย่างใกล้ชิดต่อไป เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย ทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค สำหรับประชาชนที่พบเห็นการฉวยโอกาสจำหน่ายเกินสมควร ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา หรือพฤติกรรมที่เอาเปรียบผู้บริโภค สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือแจ้งต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ โดยหากมีการจำหน่ายสินค้าเกินสมควร มีโทษจำคุก 7 ปี ปรับสูงสุด 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ