สกนธ์ลาออกประธานบอร์ดแข่งขัน สะพัดเหตุวิวาทะ อดีตเลขาธิการ สขค.

สกนธ์ วรัญญูวัฒนา
ศ.ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา กรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.)

ฝุ่นตลบ บอร์ดแข่งขัน “สกนธ์” ยื่นลาออก 19 ม.ค. 66 สะพัดเกิดเหตุวิวาทะ “สมศักดิ์” อดีตเลขาธิการ สขค. ล่าสุดเอฟเฟ็กต์ฟาดหางเลขาฯใหม่ “ผศ.ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริกุล” เซ็นสัญญาล่าช้า

วันที่ 25 มกราคม 2566 ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ได้ทำหนังสือกราบเรียน นายกรัฐมนตรีว่า มีความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า โดยจะขอปฏิบัติหน้าที่กรรมการการแข่งขันทางการค้าเพียงตำแหน่งเดียว ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

“สาเหตุสำคัญมาจากการทำงานที่มีการทะเลาะโต้แย้งกันในคณะกรรมการในบางประเด็นต่อหน้าผม ทำให้ตัดสินใจลาออก”

ทั้งนี้ ศ.ดร.สกนธ์ได้รับคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 350/2560 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ซึ่งแต่งตั้งตนให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า ตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2561 นับรวมเวลา 4 ปี และอยู่ระหว่างการสิ้นสุดวาระและการสรรหาคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าชุดใหม่ ซึ่ง ศ.ดร.สกนธ์ก็ได้ลงสมัครด้วย

Advertisment

ส่วนการแต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานแข่งขันทางการค้าคนใหม่ ที่ได้ข้อสรุปแล้วว่าแต่งตั้ง ผศ.ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริกุล อดีตกรรมการแข่งขันทางการค้า ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าคนใหม่ แทนนายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแข่งขันทางการค้าไปแล้วนั้น

ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดในสัญญาการจ้าง หากผู้ใดไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าว มีสิทธิโต้แย้งพร้อมกับการยื่นคัดค้านต่อศาลปกครองภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ประกาศ

“การแต่งตั้งเลขาฯสำนักคนใหม่ ผมเซ็นประกาศว่าเขาผ่านแล้วแต่ตอนนี้ยังคุยเรื่องสัญญา จากนี้ กรรมการที่เหลือพิจารณาสัญญา ซึ่งสัญญาก็น่าจะเรียบร้อยเร็ว ๆ นี้ เราต้องดูตัวสัญญาและเกณฑ์การประเมินด้วยพร้อมกัน ถ้าไม่มีใครยื่นค้านก็ยังเป็นอาจารย์วิษณุ ตามกฎหมายยังเปิดให้ค้านได้”

“สำหรับเรื่องเงินเดือนได้อัตราเงินเดือน 1.7 แสนต่อเดือน รวมทั้งระเบียบอื่นไปตามระเบียบ ทั้งค่ารักษาพยาบาล ค่ารถค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นไปตามในตามระเบียบแล้ว ซึ่งผมเห็นว่าเงินเดือนสูง จึงต้องดูเกณฑ์ประเมินผลงานด้วย เพราะอาจารย์วิษณุเป็นกรรมการเมื่อ 4 ปีที่แล้วเทียบกับตอนนี้สำนักงานเปลี่ยนแปลงไปเยอะมาก ไม่ใช่เอาความรู้ที่ใช้เมื่อ 4 ปีที่แล้วมาใช้ตอนนี้ กับภารกิจ มันมีภารกิจการเปลี่ยนแปลงภายในเยอะมาก ทั้งเรื่องการทบทวนกฎหมายเยอะเเยะไปหมดเลย และต้องทบทวนกฎหมายแข่งขันที่ครบ 5 ปีด้วย เพราะล่าช้ามาเเล้วจากช่วงที่ผ่านมา”

Advertisment

ด้านแหล่งข่าวกล่าวว่า หลังจากประกาศชื่อ รศ.ดร.วิษณุ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 แต่ปรากฏว่ายังไม่ได้เข้ารับตำแหน่ง เพราะมีประเด็นเรื่องของการเซ็นสัญญา ซึ่งตอนนี้มีปัญหาภายในส่วนของสำนักงานท่านประธานกรรมการแข่งขันทางการค้าลาออก กระบวนการคงจะมีการเซ็นสัญญา คาดว่าคงจะทำงานในสัปดาห์ถัดไป

รายงานข่าวระบุว่า ผศ.ดร.วิษณุเป็น 1 ใน 6 ผู้สมัคร ร่วมกับนายเกรียงศักดิ์ ประทีปวิศรุต ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล อดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม พ.ต.อ.ประทีป เจริญกัลป์ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อดีตอธิบดีกรมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม และนางสาวลัดดา แซ่ลี้ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

“ประเด็นการขัดแย้งในคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าครั้งนี้ ฟางเส้นสุดท้ายมาจากการมีปากเสียงภายในคณะกรรมการ เบื้องต้นคาดเกิดการมีปากเสียงกันขึ้นระหว่างประธาน และเลขาธิการสมศักดิ์ ก่อนที่ประธานจะยื่นลาออกดังกล่าว”

สำหรับบทบาทเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจะทำหน้าที่บริหารงานในฐานะหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า รับผิดชอบการปฏิบัติงานของสำนักงาน ขึ้นตรงต่อประธานกรรมการ และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานและลูกจ้างของสำนักงาน รวมทั้งเป็นผู้กลั่นกรองประเด็นที่จะเสนอคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า

อนึ่ง ผศ.ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริกุล เลขาธิการคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าคนใหม่ อดีตนักวิจัยประจำศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การศึกษาจบจากเศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, University of East Anglia, Norwish, สหราชอาณาจักร และดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์), University of Birmingham, Birmingham, สหราชอาณาจักร

ด้านการทำงาน เคยนั่งเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน), คณะกรรมการองค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์, อาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และผู้อำนวยการสถาบัน เพื่อการนวัตกรรม SMEs ก่อนจะมานั่งเก้าอี้บอร์ดแข่งขันทางการค้าในชุดปัจจุบัน เมื่อหมดวาระจึงเข้ารับการสรรหาเป็นเลขาธิการ กขค. และได้รับเลือกเป็นเลขาธิการ กขค.คนใหม่ดังกล่าว ผศ.ดร.วิษณุเป็นอดีตบอร์ดแข่งขันเสียงข้างมากไฟเขียวดีล ซี.พี. ควบโลตัส