หมูขึ้นราคา “ตะวันออก” แพงสุด 86 บาท/กก. หมูเถื่อนทุบ-อาหารสัตว์แพง

เนื้อหมู
PHOTO :Shutterbug75 from Pixabay

ร้อนนี้ หมูปรับขึ้นราคา 2 บาท/กก. ภาคตะวันออกสูงสุด 86 บาท/กก. สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ชี้ หมูกล่องฉุดราคาขาย เกษตรกรอ่วมต้นทุนอาหารสัตว์แพง

วันที่ 5 เมษายน 2566 สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 14/2566) ล่าสุดวันพระที่ 5 เมษายน 2566 เทียบกับวันพระก่อนหน้า (14 มีนาคม 2566) พบว่า ราคาภาคตะวันตก 84 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากงวดก่อน 80-82 บาท/กก.

  • ภาคตะวันออก 86-88 บาท/กก.เพิ่มขึ้นจากงวดก่อน 84 บาท/กก .
  • ภาคอีสาน 88 บาท/กก.เพิ่มขึ้นจากงวดก่อน86-88 บาท/กก.
  • ส่วนภาคเหนือ 88 บาท/กก.ทรงตัวเท่ากับ งวดก่อน เช่นเดียวกับ ภาคใต้ 86 บาท/กก.ทรงตัวเท่ากับ งวดก่อน
  • ส่วนลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2566 : 2,200 บาท ทรงตัวเท่ากับงวดก่อน

สำหรับสภาวะการค้าสุกรขุนทุกพื้นที่ราคาทรงตัวและ แนวโน้มยืนต่อเนื่อง จากปัญหาเดิมๆ ที่ต้องเร่งแก้ไขเพื่อให้วงการสุกรไทยอยู่ได้ประกอบด้วย 1) ขจัดปัญหาซัพพลายส่วนเกินจากหมูกล่องที่ลักลอบนำเข้า

               

2) ผลักดันการกำกับดูแลภายใต้กฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการไม่ให้เหลื่อมล้ำตลอดห่วงโซ่ 3) ขอภาครัฐเรื่องราคาที่สูงเกินจริงของวัตถุดิบอาหารสัตว์ภายในประเทศ ทั้งกลุ่มพลังงาน และโปรตีน ส่งผลให้เกษตรกรขาดทุนจากต้นทุนการผลิต 4 บาท/กก.

นักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ชื่อดังแห่งหนึ่ง มองประเด็นต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ภายในประเทศ อยู่ในวิสัยที่แก้ได้ จะทำให้ต้นทุนการเลื้ยงสุกรกลุ่มที่ซื้อลูกสุกรพันธุ์เข้าขุน จะลดต้นทุนลงได้ทันที 30% อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมสุกรอาเซียน จะลดโอกาสการทำกำไรจากส่วนต่างของหมูกล่องที่ลักลอบนำเข้าได้ เช่นกัน