ล้างแอร์ด้วยตัวเองสมัครเลย พพ. เปิดสอน 1,300 คน ช่วยประหยัดค่าไฟ

ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ

พพ.ช่วยคลายร้อน จัดกิจกรรมประหยัดพลังงานหน้าร้อน สอนล้างแอร์ด้วยตัวเอง หวังช่วย ปชช.ลดค่าใช้จ่าย พร้อมขยายผลสอนล้างแอร์ด้วยตัวเอง ฟรี! ทั่วประเทศผ่านศูนย์บริการวิชาการ พพ. ทั้ง 10 แห่ง คาดช่วยสร้างทักษะการล้างแอร์ด้วยตัวเองกว่า 1,300 คน

วันที่ 11 เมษายน 2566 ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่าจากในปี 2566 คาดการณ์แนวโน้มการใช้ไฟฟ้าของประเทศจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 203,000 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้น 3.1% เมื่อเทียบกับปี 2565 และคาดว่าความต้องการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุดจะอยู่ที่ 33,842 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้น 2%

ซึ่งมาจากสภาพอากาศที่ร้อนมาก รวมทั้งการขยายตัวของการลงทุนทั้งการลงทุนภาคเอกชนและภาครัฐ และความต้องการใช้ไฟฟ้าที่มากขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก และภัตตาคาร ร้านอาหาร มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย

               

ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ

“ในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีการใช้ไฟฟ้ามากที่สุดในรอบปี โดยเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภททำความเย็นจะทำงานหนักในฤดูร้อนมากกว่าฤดูอื่น ๆ แม้เปิดใช้งานเท่ากัน และตั้งค่าแบบเดียวกัน โดยอุณหภูมิภายนอกบ้านที่สูงขึ้นทุก 1 องศาเซลเซียส จะส่งผลให้เครื่องปรับอากาศใช้ไฟฟ้ามากขึ้นอย่างน้อย 3%”

ทั้งนี้ พพ.จึงจัดกิจกรรมรณรงค์การประหยัดพลังงาน “พพ.ช่วยคลายร้อน สอนล้างแอร์ด้วยตนเอง” เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นการรณรงค์การประหยัดพลังงานแก่ประชาชนทุกภาคส่วน ได้รับความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า

โดย พพ.ได้ขยายผลสอนล้างแอร์ด้วยตัวเองให้กับผู้ที่สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านศูนย์บริการวิชาการทั้ง 10 แห่ง ทั่วประเทศ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการอบรม “ล้างแอร์ด้วยตัวเอง” กว่า 1,300 คน ซึ่งจะสามารถช่วยประชาชนให้มีทักษะในการล้างแอร์ด้วยตัวเองได้อย่างถูกวิธี และยังเป็นการช่วยให้แอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ช่วยประหยัดค่าไฟได้อีกด้วย

ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ

ดร.ประเสริฐกล่าวเพิ่มเติมว่า เราสามารถล้างด้วยตัวเองอย่างน้อยล้างเดือนละ 1 ครั้ง โดยนำล้างแผ่นกรองอากาศ ของเครื่องปรับอากาศทุก ๆ 1-2 เดือน และล้างทำความสะอาดใหญ่ ทุก ๆ 6 เดือน ตั้งอุณหภูมิการทำงานเครื่องปรับอากาศช่วง 26-27 องศาเซลเซียส และเปิดพัดลมเพื่อช่วยกระจายความเย็น อีกทั้งลดระยะเวลาใช้งานเครื่องปรับอากาศ ลง 1 ชั่วโมง/วัน

นอกจากเคล็ดลับการประหยัดไฟในเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทที่ทำความเย็นแล้ว การเปลี่ยนอุปกรณ์ชนิดอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟให้เป็นชนิด LED เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสัญลักษณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5 ติดดาว และใช้วัสดุในการก่อสร้างบ้านที่ได้รับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง

รวมถึงควรปิดสวิตช์และดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน พร้อมทั้งหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ก็จะช่วยประหยัดไฟฟ้าและประหยัดเงินในกระเป๋าได้อีกด้วย