เปิดวิธีเช็กค่าไฟฟ้า หน่วยการใช้ไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้า MEA-PEA ทำอย่างไร ?

ค่าไฟ ค่าไฟฟ้า มิเตอร์ไฟฟ้า ตรวจสอบค่าไฟ เช็กค่าไฟ ออนไลน์

ผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง (MEA) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เช็กค่าไฟฟ้า หน่วยการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง ต้องทำอย่างไร เช็กขั้นตอน

ช่วงฤดูร้อน 2566 นอกจากเป็นช่วงที่อากาศร้อนอย่างมากแล้ว ยังเป็นช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าที่สูงมาก จนทำให้ค่าไฟของผู้ใช้ไฟฟ้าหลายราย เพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าตกใจ ทั้งจากการใช้ไฟฟ้าที่มากขึ้นและค่าไฟที่มีการปรับอัตราค่าไฟใหม่

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันนี้ การเช็กค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน ไม่จำเป็นต้องรอหรือคอยเช็กจากใบแจ้งค่าไฟฟ้า หลังจากเจ้าหน้าที่จดมิเตอร์และนำใบแจ้งค่าไฟฟ้ามาไว้ที่หน้าบ้านแล้ว เพราะสามารถเช็กค่าไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทันที พร้อมทั้งเช็กค่าไฟฟ้าย้อนหลังได้ด้วยเช่นกัน

               

“ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมขั้นตอนการเช็กค่าไฟฟ้าผ่านออนไลน์ มีขั้นตอนอย่างไร?

การไฟฟ้านครหลวง (MEA)

ผู้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง (MEA) สามารถตรวจสอบค่าไฟฟ้าได้ 2 ช่องทาง คือ MEA e-Service และแอปพลิเคชัน MEA Smart Life (iOS | Android)

การตรวจสอบค่าไฟฟ้าผ่าน MEA e-Service สามารถทำได้ ดังนี้

 1. เข้าเว็บไซต์ https://eservice.mea.or.th จากนั้นเข้าสู่ระบบ หรือสมัครใช้งาน
 2. เลือกหมายเลขเครื่องวัด
 3. เลือก “ประวัติการใช้ไฟฟ้า”
 4. ระบบจะแสดงประวัติการใช้ไฟฟ้า 6 เดือน พร้อมทั้งบิลค่าไฟฟ้าในรูปแบบ PDF ให้สามารถดาวน์โหลดได้

ทั้งนี้ การดาวน์โหลดบิลค่าไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องสมัครใช้บริการรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (MEA e-Bill) ซึ่งหากยังไม่เคยสมัคร สามารถติดต่อการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสมัครใช้บริการได้ โดยหลังสมัครแล้ว จะมีผลในรอบบิลถัดไป

การตรวจสอบค่าไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชัน MEA Smart Life สามารถทำได้ ดังนี้

 1. เข้าแอปพลิเคชัน MEA Smart Life
 2. เลือก “ประวัติการใช้ไฟฟ้า”
 3. กด “ตรวจสอบค่าไฟฟ้า” และตรวจสอบหน่วยการใช้ไฟฟ้า
 4. ตรวจสอบวันที่จดเลขอ่านของท่านได้ทันที

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

ผู้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิถาค (PEA) สามารถตรวจสอบค่าไฟฟ้าได้ 2 ช่องทาง คือ PEA e-Service และแอปพลิเคชัน MEA Smart Plus (iOS | Android)

การตรวจสอบค่าไฟฟ้าผ่าน PEA e-Service สามารถทำได้ ดังนี้

 1. เข้าเว็บไซต์ https://eservice.pea.co.th จากนั้นเข้าสู่ระบบ หรือสมัครใช้งาน
 2. กรอกหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า และรหัสเครื่องวัด
 3. ระบบจะแสดงประวัติการใช้ไฟฟ้า

นอกจากนี้ หากต้องการรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสมัครบริการ PEA e-Bill เพื่อรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งใบแจ้งค่าไฟฟ้า และใบเสร็จรับเงิน

การตรวจสอบค่าไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus สามารถทำได้ ดังนี้

 1. เข้าแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus
 2. กดเลือกรายการสถานที่ใช้ไฟฟ้า
 3. ระบบแสดงรายละเอียดมิเตอร์และประวัติการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง 6 เดือน
 4. กดปุ่ม “ชำระค่าไฟฟ้า”่ เพื่อชำระค่าไฟฟ้า หรือ กดปุ่ม “ดูแผนที่”่ เพื่อดูตำแหน่งมิเตอร์
 5. กดเลือกรายการบิลประจำเดือน เพื่อแสดงรายละเอียดค่าไฟฟ้า วันที่ครบกำหนดของ
  เดือน และเลขที่ใบเสร็จรับเงิน