บางจากฯ ร่วม ESG Symposium 2023 ร่วมขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

บางจากฯ ร่วม ESG Symposium 2023

บางจากฯ ร่วมขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน และการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในงาน ESG Symposium 2023 : Accelerating Changes towards Low Carbon Society ร่วม เร่ง เปลี่ยน สู่สังคมคาร์บอนต่ำ

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน “ESG Symposium 2023 : Accelerating Changes towards Low Carbon Society ร่วม เร่ง เปลี่ยน สู่สังคมคาร์บอนต่ำ” ที่จัดขึ้นด้วยแนวคิดในการผนึกกำลังทุกภาคส่วน ร่วมแก้ปัญหาโลกเดือด สร้างอนาคตน่าอยู่เพื่อคนทุกวัย ด้วยความร่วมมือจากหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเอสซีจี ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

โดยในงานบางจากฯ นำเสนอการขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และดำเนินธุรกิจตามแนวทาง-เศรษฐกิจหมุนเวียน ผ่านบูทนิทรรศการโครงการทอดไม่ทิ้งของบริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ธนโชค ออยล์ ไลท์ จำกัด รับซื้อน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วเพื่อผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน หรือ Sustainable Aviation Fuel (SAF)

               

ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคอุตสาหกรรมการบินลงได้ ตอบโจทย์โลกที่กำลังมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ นอกจากนี้ ยังได้จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ Carbon Markets Club คลับรักษ์โลกแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งบางจากฯ ได้ริเริ่มก่อตั้ง ที่ขณะนี้มีสมาชิกกว่า 600 รายทั้งประเทศ องค์กรและบุคคลได้ร่วมแสดงการดำเนินกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน และส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิต พร้อมเชิญชวนผู้สนใจสมัครสมาชิกในงานนี้ด้วย

โดยมีผู้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูทนิทรรศการ อาทิ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) คณะผู้เชี่ยวชาญและคณะผู้บริหาร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยมี นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ต้อนรับและนำชมนิทรรศการ

นอกจากนี้ นางกลอยตายังเป็นผู้แทนบริษัทเข้าร่วม CEO Forum เพื่อระดมสมองในหัวข้อ Energy Transition หรือการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน แลกเปลี่ยนมุมมอง หาแนวทางร่วมกัน เมื่อโลกเข้าสู่ภาวะวิกฤตสภาพภูมิอากาศสุดขั้ว เปลี่ยนผ่านประเทศสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ เพื่อช่วยลดความรุนแรงของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ เพื่อนำเสนอภาครัฐเป็นยุทธศาสตร์