พาณิชย์แนะ สอน. อย่าอิงราคาน้ำตาลตลาดโลกปรับขึ้น

วัฒนศักย์ เสือเอี่ยม

กรมการค้าภายในทำข้อเสนอแนะถึง สอน. อย่าใช้ราคาน้ำตาลทรายตลาดโลกมาปรับราคาในประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกรายใหญ่ คนในประเทศไม่ควรต้องกินแพง พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ตรวจเข้ม ป้องกันฉวยโอกาสขึ้นราคา

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงกรณีที่มีข่าวสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) จะพิจารณาปรับขึ้นราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานอีกกิโลกรัม (กก.) ละ 4 บาท ว่าการปรับราคาน้ำตาลทรายอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ไม่ได้ขัดข้องหากจะทำให้ชาวไร่ได้ประโยชน์สูงขึ้น แต่ต้องคำนึงถึงเรื่องของต้นทุนของภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ด้วย รวมไปถึงผู้บริโภคที่ต้องรับภาระจึงขอให้พิจารณากำหนดราคาหน้าโรงงานด้วยความรอบคอบ

ด้านร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า กรมได้ทำหนังสือถึง สอน. ในฐานะที่กำกับดูแลสินค้าน้ำตาลทราย เบื้องต้นกรมส่งข้อเสนอแนะไปแล้วว่า การปรับราคาหน้าโรงงาน ไม่ควรนำปัจจัยเรื่องของราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกเข้ามาพิจารณา

               

ปัจจุบันราคาอยู่ที่ กก.ละ 26.50 บาท ไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกน้ำตาลทรายรายใหญ่ แต่ละปีมีผลผลิตประมาณ 10 ล้านตัน บริโภคในประเทศทั้งใช้ในอุตสาหกรรมและครัวเรือน 2.5 ล้านตัน คิดเป็น 25% เหลือส่งออก 7.5 ล้านตัน คิดเป็น 75% จึงไม่ควรนำราคาตลาดโลกมาอ้างอิงเพื่อคำนวณต้นทุนราคาหน้าโรงงาน ควรคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้บริโภค และผลกระทบเกี่ยวเนื่องจากการปรับขึ้นราคาน้ำตาลทราย หากจะปรับขึ้นราคา

นอกจากนี้ การปรับราคา 4 บาทต่อ กก. เพื่อจัดสรรผลประโยชน์ 2 บาทต่อ กก. เข้าอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย โดยแบ่งให้ชาวไร่และโรงงาน และอีก 2 บาทต่อ กก. นำส่งเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมและฝุ่น PM 2.5 ส่วนนี้เป็นการผลักภาระให้ผู้บริโภค อยากให้ใช้วิธีการเสนอต่อรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ จะเหมาะสมกว่าที่จะผลักภาระให้ประชาชนต้องบริโภคน้ำตาลทรายในราคาสูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างนี้กรมไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบการจำหน่ายน้ำตาลทรายอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในห้างค้าส่งค้าปลีก พบว่าราคายังเป็นปกติ ปริมาณมีเพียงพอ และได้มีการตรวจสอบกับฝ่ายจัดซื้อของห้างต่าง ๆ พบว่าไม่มีปัญหาการจัดส่ง ยังมีสินค้าจัดส่งตามปกติ โดยราคาขายปลีกอยู่ที่ 24-25 บาท ขึ้นอยู่กับว่าเป็นน้ำตาลทรายขาว หรือน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ส่วนร้านค้าทั่วไป ราคาอาจจะสูงกว่านี้เล็กน้อย แล้วแต่ช่วงการค้า ที่อาจจะรับมาหลายต่อ หรือขึ้นอยู่กับการขนส่งใกล้ไกล

“จะมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการทราบข่าวว่าจะมีการขึ้นราคา และฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา เพราะขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะปรับขึ้นเท่าไร ยังไง”

ล่าสุด สอน.ยังไม่มีการปรับขึ้นราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงาน ยังใช้ราคาเดิมของวันที่ 19 ม.ค. 2566 คือ ทรายขาว กิโลกรัมละ 19 บาท ทรายขาวบริสุทธิ์ กิโลกรัมละ 20 บาท จึงขอเตือนโรงงานน้ำตาลและผู้จำหน่ายค้าส่งค้าปลีกอย่าฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาจำหน่าย เพราะหากพบจะมีโทษปรับจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ร.ต.จักรากล่าวว่า สำหรับผลกระทบต่อการผลิตสินค้าในกลุ่มเครื่องดื่ม ขนมหวาน ขณะนี้ยังไม่เกิดขึ้น เพราะยังไม่ได้มีการปรับขึ้นราคาน้ำตาลทราย แต่ถ้าต่อไปมีการปรับขึ้นราคาจริง ก็จะมีการพิจารณาต้นทุนอย่างเหมาะสม และดูต้นทุนตัวอื่น ๆ ประกอบด้วย เพราะแม้น้ำตาลทรายจะปรับขึ้น ต้นทุนตัวอื่นอาจจะลดลง รวมแล้วผู้ผลิตอาจจะไม่มีผลกระทบเลยก็ได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไป