รู้จัก “ข้าวเบายอดม่วงตรัง” สินค้า GI น้องใหม่ ของเมืองตรัง

ข้าวเบายอดม่วงตรัง

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศขึ้นทะเบียน สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “ข้าวเบายอดม่วงตรัง” ข้าวพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดตรังที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำ เป็นสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI รายการที่ 3 ของจังหวัดตรัง มั่นใจ สร้างรายได้ให้ชุมชนท้องถิ่นเกือบ 20 ล้านบาทต่อปี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงเดินหน้าขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดประกาศขึ้นทะเบียน GI ตัวใหม่ “ข้าวเบายอดม่วงตรัง” ซึ่งเป็น GI รายการที่ 3 ของจังหวัดตรัง ต่อจากพริกไทยตรัง และหมูย่างเมืองตรังที่ได้ขึ้นทะเบียน GI ไปก่อนหน้านี้

“ข้าวเบายอดม่วงตรัง” เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองประจำถิ่นที่คนตรังรู้จักกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน มีการเก็บรักษาสายพันธุ์ข้าวมากว่า 100 ปี มีลักษณะเด่นคือในหนึ่งกอข้าวเปลือกจะมีหลายสี แรกเริ่มสีเขียว จากนั้นจะเปลี่ยนเป็นสีแดง และเมื่อถึงระยะเก็บเกี่ยวจะมีสีม่วงคล้ายสียอดมะม่วง จึงเป็นที่มาของชื่อข้าวเบายอดม่วงตรัง สัมผัสของข้าวเมื่อหุงแล้วมีเหนียวนุ่ม ไม่กรุบหรือกระด้าง เคี้ยวง่าย ไม่ฝืดคอ

               

อีกทั้งยังมีคุณสมบัติโดดเด่นตอบโจทย์คนรักสุขภาพ เพราะเป็นข้าวที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำ โปรตีนสูงกว่าข้าวทั่วไป มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง มีประโยชน์ต่อสุขภาพ จึงทำให้ข้าวเบายอดม่วงตรังเริ่มเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งคนในจังหวัด กลุ่มคนที่สนใจเรื่องสุขภาพและกลุ่มคนทั่วไป

“ด้วยความเข้มแข็งของเกษตรกรและชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดตรัง รวมทั้งหน่วยงานในพื้นที่ของจังหวัดที่เห็นความสำคัญของการขึ้นทะเบียน GI เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชน ที่มีอัตลักษณ์นำมาสู่การขึ้นทะเบียน GI อย่างต่อเนื่องของจังหวัดตรัง เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ สำหรับวิสาหกิจชุมชนหรือชุมชนท้องถิ่นที่มีสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่มีคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์และเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมีชื่อเสียง สามารถขอคำปรึกษาเพื่อยื่นคำขอขึ้นทะเบียน GI ได้ที่ศูนย์บริการประชาชน ชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือสายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 1368”