พาณิชย์เปิดจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลดปัญหาผลผลิตทะลัก

กรมการค้าภายในลงพื้นที่ อ.เวียงสา จ.น่าน ชี้แจงมาตรการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และเปิดจุดรับซื้อ เพื่อรองรับผลผลิตที่กำลังจะออกมา พร้อม MOU เชื่อมโยงผู้ซื้อ เป้าหมาย 30,000 ตัน ยอมรับว่าราคาปรับลดแต่ยังสูงเมื่อเทียบย้อนหลัง 3 ปี

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ตนได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดน่าน ขณะนี้ผลผลิตในพื้นที่ออกสู่ตลาดแล้วประมาณ 50% และจะออกกระจุกตัวมากขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ อาจทำให้ผู้รับซื้อในพื้นที่ไม่เพียงพอรองรับผลผลิตที่คาดว่าจะออกพร้อม ๆ กัน ส่งผลกระทบต่อราคาที่เกษตรกรขายได้

               

อย่างไรก็ตาม แม้ราคาจะมีแนวโน้มลดลงจากช่วงก่อนหน้าตามคุณภาพผลผลิตที่เกษตรกรเก็บเกี่ยว แต่ก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์สูงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปีที่ผ่านมา

การลงพื้นที่ครั้งนี้ยังได้มีการชี้แจงมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมเป็นประธานด้วย โดยในปีการผลิต 2566/67 นี้ ครม.ได้อนุมัติมาตรการไว้ 2 โครงการ คือโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต๊อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้ผู้รวบรวม และสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยสถาบันเกษตรกร ซึ่งทั้ง 2 โครงการ จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร ดึงผลผลิตออกจากตลาดในช่วงที่ออกมาก เพื่อรักษาระดับราคาให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

นอกจากนี้ กรมได้จัดให้มีการเปิดจุดรับซื้อโดยประสานผู้รับซื้อต่างพื้นที่เข้ามารับผลผลิตที่กำลังจะออกมาก เป้าหมาย 30,000 ตัน ซึ่งดำเนินการใน อ.เวียงสา จ.น่าน ก่อนเป็นที่แรกในวันนี้ (12 พ.ย. 66) พร้อมจัดทำ MOU เชื่อมโยงผลผลิตระหว่างสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ กับสมาคมการค้าพืชไร่ และจะมีการเปิดจุดเพิ่มขึ้นเพื่อให้เกิดการแข่งขันด้านราคาไม่ให้ลดต่ำลงได้

สำหรับมาตรการในสินค้าทดแทนก็ยังดำเนินการต่อเนื่อง โดยยังคงมาตรการกำหนดสัดส่วนการนำเข้าข้าวสาลีที่ 1 : 3 และกรมได้สั่งการไปยังคณะทำงานตรวจสอบปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เข้มงวดยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้ข้าวสาลีที่นำเข้ามากดดันราคาข้าวโพดของเกษตรกร และขอให้เกษตรกรไม่เร่งเก็บเกี่ยวข้าวโพด ก่อนเวลา เพื่อให้ได้ผลผลิตคุณภาพดี

รวมทั้งกรมได้เพิ่มความเข้มงวดการตรวจสอบเครื่องชั่ง เครื่องวัดความชื้น ให้มีความเที่ยงตรงเพื่อดูแลความเป็นธรรมให้เกษตรกร หากพบเห็นหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขาย สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569