รู้จักข้าวหอม ‘เวสสันตะระ”  ชื่อเก๋ ความหมายดี

ข้าวหอม  'เวสสันตะระ
ขอบคุณภาพจากกรมการข้าวค่ะ

รู้จัก”ข้าวเจ้าหอม เวสสันตะระ”  ชื่อเก๋ ความหมายดี ลูกมะลิ 105 ผสมข้าวเหนียวเล้าแตกรสสัมผัสดี เนียนนุ่ม

วันที่ 16 ธันวาคม 2561 รายงานข่าวจากกรมการข้าวระบุว่า ในงาน Thailand Rice Fest 2023  มีการนำพันธุ์ข้าว ชื่อแปลก คือ ข้าวเวสสันตะระ มาร่วมจัดแสดง

ชื่อ ‘เวสสันตะระ’ มาจากชื่อของ พระเวสสันดร ที่ตั้งใจให้ผู้ปลูกและผู้บริโภค ได้รับรู้และปฏิบัติให้เข้าถึงความเป็นผู้ให้ เป็นผู้เสียสละมิใช่เป็นผู้รับอยู่ฝ่ายเดียว ดังเช่น พระเวสสันดรผู้บำเพ็ญ ทานบารมี

ข้าวหอมเวสสันตะระนี้ เป็นข้าวที่มีการพัฒนาปรับปรุงจากกลุ่มชาวนาไทอีสานเมื่อพ.ศ.2545 เพื่อแก้ปัญหาข้าวหอมมะลิ 105 ที่ให้ผลผลิตน้อย

สำหรับพ่อพันธุ์ – แม่พันธุ์ มาจาก ข้าวเหนียวเล้าแตก – ข้าวเจ้าหอมมะลิ105

ลักษณะทางพันธุ์ศาสตร์  เป็นข้าวเจ้าไวแสง อายุ 170 วัน ต้นและใบสีเขียวสด เมื่อออกรวงต้นมีความสูง 180 – 220เซนติเมตร ข้าวเปลือกสีฟาง เมล็ดใหญ่ เรียว ยาว

และเมื่อสีออกมาแล้วจะมีลักษณะข้าวสาร เป็น ข้าวสารสีขาวใส  เมื่อขัดขาวแล้ว จะมีความใสวาวอย่างชัดเจน ข้าวสารมีความยาวประมาณ 8 มิลลิเมตร

โดยมีจุดเด่น ให้ผลผลิตสูงกว่าข้าวหอมมะลิ 105 มีรสสัมผัสดี เนียนนุ่ม และมีความละมุน


สำหรับงาน Thailand Rice Fest 2023 จะจัดตั้งแต่วันที่ 14 –  17  ธ.ค. 2566  ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  กรุงเทพมหานคร