ส่ง “ปศุสัตว์ OK” เนื้อสัตว์ปลอดภัย สู้หมูเถื่อน รับรองไปแล้วเกือบ 1 หมื่นร้าน

ไชยา พรหมา
ไชยา พรหมา

“ไชยา” รมช.เกษตรฯ เดินหน้าตามนโยบายนายกฯเศรษฐา ส่ง “ปศุสัตว์ OK” เนื้อสัตว์ปลอดภัย สู้หมูเถื่อน รับรองไปแล้วเกือบ 1 หมื่นร้าน

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตลาดสดธนบุรี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหารกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับในพื้นที่ ว่าตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) ที่ต้องการประกาศสงครามกับสินค้าเกษตรเถื่อน เพื่อให้ประชาชนและพี่น้องเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น โดยรัฐบาลได้จัดการปัญหาการนำเข้าเนื้อสัตว์เถื่อนจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาผลกระทบของเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ รวมถึงช่วยให้ราคาสินค้าเป็นไปตามกลไกตลาด

นอกจากนี้ รัฐบาลมีความเป็นห่วงสุขภาพอนามัยของประชาชนจึงจัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่มาเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์นำไปประกอบอาหาร รวมถึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าเนื้อสัตว์ที่มีเครื่องหมาย “ปศุสัตว์ OK” มีความปลอดภัย ถูกสุขอนามัย สามารถตรวจสอบแหล่งผลิตต้นทางได้

“ชื่นชมกรมปศุสัตว์ที่ดำเนินโครงการปศุสัตว์ OK โดยคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง”

กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินโครงการ “ปศุสัตว์ OK” เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่า ร้านค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” เป็นร้านค้าจัดจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ที่เลี้ยงจากฟาร์มที่ได้รับมาตรฐาน GAP ผ่านกระบวนการเชือดชำแหละในโรงฆ่าสัตว์ที่ถูกกฎหมาย หรือมาจากศูนย์รวบรวมไข่ที่ได้มาตรฐาน สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งผลิตได้

โดยสินค้าที่อยู่ในขอบข่ายการรับรองของโครงการ “ปศุสัตว์ OK” มีทั้งหมด 7 ชนิด ได้แก่ เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อเป็ด เนื้อโค ไข่ไก่สด ไข่เป็ดสด และไข่นกกระทาสด ปัจจุบันมีสถานที่จำหน่ายที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 9,239 แห่ง ทั่วประเทศ แบ่งเป็นสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ 5,621 แห่ง และสถานที่จำหน่ายไข่สด 3,671 แห่ง