แม็คโคร ยันราคาขายเนื้อหมูเป็นไปตามกลไกตลาด

แม็คโคร ย้ำอีกครั้ง รับซื้อหมูถูกต้อง

แม็คโคร ยืนยันราคาขายเนื้อหมูเป็นไปตามกลไกตลาด โปร่งใส ตรวจสอบย้อนกลับได้ ย้ำพร้อมสนับสนุนผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศ

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 แม็คโครยืนยันชิ้นส่วนหมูที่วางขายตั้งราคาตามกลไกตลาด ไม่มีนโยบายจำหน่ายราคาขายต่ำกว่าทุน เป็นธรรมกับผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมถึงมีแหล่งที่มาถูกต้องตามกฎหมาย มีเอกสารรับรองจากกรมปศุสัตว์ครบถ้วน

ยักษ์ค้าส่งยังย้ำว่า ผู้บริหารแม็คโครได้รับทราบความต้องการของตัวแทนกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือ และยินดีให้การสนับสนุนกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ซึ่งเป็นนโยบายที่แม็คโครดำเนินการมาโดยตลอด

พร้อมยืนยันว่าบริษัทสนับสนุนและรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรภายในประเทศเป็นหลัก ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส พร้อมให้ความร่วมมือภาครัฐในการตรวจสอบ มั่นใจราคาเป็นไปตามกลไกตลาด เปรียบเทียบกับรายอื่นได้

รวมถึงคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดเพื่อลูกค้าทุกกลุ่ม โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่ลูกค้าต้องการจับจ่ายเลือกซื้อวัตถุดิบ


ขณะเดียวกัน ระบุว่า บริษัทมีนโยบายการจัดซื้อสินค้าที่มีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาย้อนกลับได้ 100% ผู้บริโภคจึงสามารถมั่นใจได้ทั้งราคาและคุณภาพของสินค้า