แม็คโคร ยืนยันเลิกซื้อหมูจากเวลท์ แอนด์ เฮลธ์ซี ฟูดส์ ตั้งแต่ปี 2565

Makro แม็คโคร

แม็คโคร ออกแถลงการณ์ ยืนยันเลิกซื้อหมูจากเวลท์ แอนด์ เฮลธ์ซี ฟูดส์ ตั้งแต่กลางปี 2565 หลังตรวจพบสินค้าไม่ได้คุณภาพ

วันที่ 15 พฤศจิกายน​2566 แม็คโคร ออกแถลงการณ์ ถึงกรณีข่าวเกี่ยวกับ บริษัทเวลท์ แอนด์ เฮลธ์ซี ฟูดส์ ซึ่งเป็นบริษัทนำเข้าเนื้อสุกรแช่แข็งที่ ถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษจับกุม

โดยยักษ์ค้าส่งระบุว่า ในปัจจุบันบริษัทมิได้ซื้อเนื้อหมูจาก บริษัทนำเข้าดังกล่าวตั้งแต่กลางปี 2022 เนื่องจากตรวจพบสินค้าไม่ได้คุณภาพ เป็นเหตุให้บริษัทยุติการ สั่งซื้อสินค้า รวมถึงในเวลาต่อมาได้เลิกรับซื้อตับหมูเช่นเดียวกัน

สำหรับใบสั่งซื้อที่ปรากฏตามข่าวนั้น เป็นการ สั่งซื้อในอดีต และผู้ขายมีเอกสารประกอบการนำเข้าที่ถูกต้องทั้งหมด ณ ขณะที่บริษัททำการสั่งซื้อสินค้าดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้ตอกย้ำและตรวจสอบกับคู่ค้าทุกราย

เพื่อรักษาไว้ซึ่งความอยู่รอดของเกษตรกรไทยจาก ปัญหาหมูเถื่อนที่ทำลายเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก

พร้อมยืนยันว่าสินค้าที่จำหน่ายในแม็คโครทุกสาขา มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรวจสอบย้อนกลับได้ และยืนยันว่าบริษัทไม่สนับสนุนการนำเข้าสินค้าที่ผิดกฎหมายในทุกรูปแบบ และยินดีให้ความร่วมมือในการ ตรวจสอบและป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมายทุกประการ

นอกจากนี้ แม็คโครยังประณามการนำเข้าหมูเถื่อน ระบุว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการทำลายเกษตรกร ความโปร่งใส ตรวจสอบย้อนกลับได้100% พร้อมสนับสนุนภาครัฐเต็มที่

“แม็คโครย้ำจุดยืนดำเนินธุรกิจเคียงคู่ไปกับการส่งเสริมเกษตรกรมาโดยตลอด และไม่สนับสนุนการกระทำผิด กฎหมาย และขอประณามการนำเข้าหมูเถื่อนที่ผิดกฎหมาย อันส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในประเทศ”

โดยเปิดเผยว่า บริษัทได้กำหนดนโยบายการจัดซื้อสินค้าที่ได้คุณภาพมาตรฐาน ถูกต้องตาม กฎหมายและตรวจสอบย้อนกลับได้ ให้กับผู้ผลิตและคู่ค้าทุกรายยึดถือปฏิบัติ พร้อมทั้งมีกระบวนการ ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และยินดีร่วมกับภาครัฐในการตรวจสอบอย่างโปร่งใส