กระทรวงเกษตรฯพร้อมใจสวมเสื้อสีม่วง ถวายความจงรักภักดีแด่กรมสมเด็จพระเทพฯ

เสื้อม่วง

กระทรวงเกษตรฯ พร้อมใจสวมเสื้อสีม่วง ถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมสวมเสื้อสีม่วง แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า นับเป็นเวลากว่า 68 ปี ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายทรงงานหนักอย่างมิรู้จักเหน็ดเหนื่อย ทรงแสวงหาความรู้ และนำวิชาความรู้ทั้งหลายมาบำเพ็ญพระองค์ให้เป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง ทรงใฝ่พระทัยในการทรงงานเพื่อพสกนิกรของพระองค์ และเนื่องในโอกาสใกล้วันพระราชสมภพที่จะเวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง

ในวันที่ 2 เมษายน ปี 2567 นี้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฯ พร้อมใจแสดงพลังปกป้อง ถวายกำลังใจ และขอถวายพร แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญปกเกล้าปกกระหม่อมของปวงชนชาวไทยสืบไป ชั่วกาลนาน

สำหรับพิธีดังกล่าวเป็นการแสดงจุดยืนและปกป้องสถาบัน ที่พระองค์ทรงมีต่อหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติ

พระราชกรณียกิจทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย เพื่อเกษตรกรและพสกนิกรชาวไทย และเป็นการเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่เป็นสถาบันที่เคียงข้างประชาชนชาวไทย และอยู่คู่กับประเทศชาติตลอดไป