เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ พบ 25 จังหวัดเกินค่ามาตรฐาน

ฝุ่น PM 2.5, เผาป่า ควัน
แฟ้มภาพ

ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ กว่า 25 จังหวัดที่เกินค่ามาตรฐาน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานข่าวจากศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ระบุว่า รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ 07.00 น. สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.น่าน จ.แม่ฮ่องสอน จ.พะเยา จ.ลำพูน จ.ลำปาง จ.แพร่ จ.อุตรดิตถ์ จ.สุโขทัย จ.ตาก จ.กำแพงเพชร จ.เพชรบูรณ์ จ.อุทัยธานี จ.หนองคาย จ.เลย จ.อุดรธานี จ.หนองบัวลำภู จ.ขอนแก่น จ.กาฬสินธุ์ จ.ชัยภูมิ จ.ยโสธร จ.อุบลราชธานี จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์ และ จ.สุรินทร์

ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 19.2-74.4 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 18.9-56.4 มคก./ลบ.ม.

ภาคกลางและตะวันตก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ตรวจวัดได้ 17.2-35.9 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 12.0-33.3 มคก./ลบ.ม.

ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 9.8-18.2 มคก./ลบ.ม.

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 12.8-28.1 มคก./ลบ.ม.

ประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

พร้อมกันนี้ได้รายงานผลการคาดการสถานการณ์ฝุ่นละออง 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 2567 ดังนี้

พื้นที่ กทม.และปริมณฑล มีแนวโน้มลดลงระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 2567

พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ มีแนวโน้มลดลงวันที่ 1-3 มีนาคม 2567

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มลดลงระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 2567

ภาคตะวันออก มีแนวโน้มลดลงระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 2567 และภาคใต้ ดีอย่างต่อเนื่อง