พบรอยร้าวบ่อฝังกลบกากแคดเมียมของ เบาด์ แอนด์ บียอนด์

กระทรวงอุตสาหกรรมลง จ.ตาก ตรวจบ่อฝังกลบกากแคดเมียมเดิมพบรอยร้าว จี้ “เบาด์ แอนด์ บียอนด์” ซ่อมด่วน พร้อมเตรียมอาคารพักเก็บชั่วคราว ย้ำทุกขั้นตอนต้องปลอดภัย เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 19 เมษายน 2567 นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ จ.ตาก ว่า ตนพร้อมด้วยนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก คณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับตัวแทนประชาชน และสื่อมวลชน ลงพื้นที่ตรวจสอบความแข็งแรงและความพร้อมของบ่อฝังกลบกากตะกอนแร่ของ บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดตาก ซึ่งเป็นบ่อที่เคยเก็บกากเดิม เพื่อเตรียมการนำกากตะกอนแร่จากพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งหมดกลับมาฝังกลบอย่างปลอดภัยตามมาตรการ EIA ที่กำหนดไว้

โดยผลการตรวจสอบสรุปว่าบริเวณผนังและพื้นบ่อฝังกลบกากตะกอนแร่มีรอยแตกร้าวเป็นช่วง ๆ จึงสั่งการให้เร่งปรับปรุงซ่อมแซม ให้มีความมั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก และได้ตรวจสอบอาคารโรงเก็บแร่ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 220 เมตร และสูง 25 เมตร ซึ่งจะใช้เป็นอาคารจัดเก็บพักคอยในระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อฝังกลบ

พบว่าสามารถรองรับปริมาณกากตะกอนแร่ที่จะขนย้ายจากจังหวัดสมุทรสาคร ชลบุรี และกรุงเทพฯ ได้อย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ จึงได้สั่งการให้ปูพื้นอาคารด้วยวัสดุป้องกันการรั่วซึม จัดทำระบบรวบรวมน้ำและบ่อตกตะกอน โดยไม่ระบายออกนอกอาคาร ซึ่งตะกอนที่เกิดขึ้นจะนำไปฝังกลบพร้อมกับกากตะกอนแร่ต่อไป

Advertisment

นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ตรวจวัดวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและดินของบริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดตาก พบว่าน้ำใต้ดินภายในโรงงานจำนวน 14 ตัวอย่าง น้ำใต้ดินภายนอกโรงงาน บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน 1 ตัวอย่าง และน้ำผิวดินจากบ่อน้ำฝั่งตรงข้ามโรงงานจำนวน 1 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนสารแคดเมียม และตัวอย่างดินทั้งภายในและภายนอกบริเวณโรงงานมีค่าแคดเมียมไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

“ภายหลังจากการจัดทำแผนการบริหารจัดการขนย้ายกากตะกอนแร่กลับไปฝังกลบที่จังหวัดตาก ในภาพรวมมีความครอบคลุมขั้นตอนต่าง ๆ อย่างครบถ้วนแล้ว วันนี้จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อฝังกลบที่จังหวัดตากร่วมกับท่านผู้ว่าฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้เห็นว่าบริเวณพื้นและผนังของบ่อมีความชำรุดเล็กน้อยและมีรอยแตกร้าว

จึงได้สั่งการให้บริษัทซ่อมแซมโดยด่วน และให้เตรียมพื้นที่ในโกดังเก็บแร่ให้พร้อมสำหรับเป็นจุดพักคอยก่อนการนำกากตะกอนแร่ลงบ่อฝังกลบ เพื่อให้สามารถขนย้ายและฝังกลบกากตะกอนแร่ได้โดยเร็วที่สุด โดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนโดยรอบ ซึ่งทุกขั้นตอนจะต้องปลอดภัย เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”

Advertisment