กบน. เคาะลดอัตราเงินชดเชยกองทุน 61 สต./ลิตร อุ้มดีเซลไม่เกิน 31 บาท

ราคาน้ำมัน น้ำมันขึ้นราคา ขึ้นราคาน้ำมัน

กบน. ซับเลือดกองทุนน้ำมันฯ  เคาะลดอัตราชดเชยลง 61 สตางค์ ประคองราคาดีเซลขายปลีกไม่เกิน 31 บาท หลังกองทุนติดลบ 1.05 แสนล้านบาท

 วันที่ 22 เมษายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ได้ออกประกาศลงวันที่ 22 เมษายน 2567 ฉบับที่ 32/2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติให้ปรับอัตราเงินชดเชยน้ำมันดีเซลลดลงเหลือ 4.16 บาทต่อลิตร หรือลดลงมาประมาณ 61 สตางค์ จากเดิมที่ 4.77 บาทต่อลิตร ตามประกาศเดิมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567

โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2567 เป็นต้นไป เพื่อลดค่าการตลาดลงจาก 2.61 บาทต่อลิตรและรักษาระดับราคาน้ำมันดีเซลให้ไม่เกิน 31 บาทต่อลิตร รวมถึงยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของกองทุนน้ำมันฯ 

แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงานระบุว่า แต่อย่างไรก็ตามก็อาจจะมีการปรับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ โดยมีปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวัง ได้แก่ ราคาน้ำมันโลกที่อาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากความขัดแย้งระหว่างอิหร่าน-อิสราเอล การเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่มีผลต่อการใช้น้ำมัน สต๊อกน้ำมันของสหรัฐ รวมถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจจีน 

โดยราคาน้ำมันดีเซลหน้าสถานีบริการ ณ วันที่ 22 เมษายน 2567 อยู่ที่ 30.94 บาท เป็นผลจากมาตรการตรึงราคาดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยได้ต่ออายุมาตรการดังกล่าวและสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 

Advertisment

ประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสุทธิ ณ วันที่ 21 เมษายน 2567 ติดลบ 105,662 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 58,367 ล้านบาท ส่วนก๊าซ LPG ติดลบ 47,295 ล้านบาท