เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ (19 พ.ค.) มุกดาหาร เกินค่ามาตรฐาน

PM 2.5
ภาพจาก ศูนย์ภาพเครือมติชน

ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 วันที่ 19 พ.ค. 2567 จ.มุกดาหาร เกินค่ามาตรฐาน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2567 รายงานข่าวจากศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ระบุว่ารายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ณ 07.00 น สรุปดังนี้

ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ พบเกินค่ามาตรฐานใน จ.มุกดาหาร

ภาคเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 13.5 37.3 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 8.2-39.2 มคก./ลบ.ม.

Advertisment

ภาคกลางและตะวันตก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 9.0-30.1 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 5.7-27.0 มคก./ลบ.ม.

ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 6.3-13.8 มคก./ลบ.ม.

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 7.5-27.2 มคก./ลบ.ม.

Advertisment

คำแนะนำทางสุขภาพประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

พร้อมกันนี้ได้จัดทำผลการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 20 พ.ค.-26 พ.ค. 2567 ดังนี้

พื้นที่ กทม. และปริมณฑล มีแนวโน้มลดลงวันที่ 20-26 พฤษภาคม 2567

พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ มีแนวโน้มลดลงวันที่ 20-26 พฤษภาคม 2567 และยังคงต้องเฝ้าระวังในบางพื้นที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มลดลงวันที่ 20 – 26 พฤษภาคม 2567

ภาคตะวันออก ดีอย่างต่อเนื่องและยังคงต้องเฝ้าระวังในบางพื้นที่ และภาคใต้ดีอย่างต่อเนื่อง