เผยชงมาตรการเข้าครม.อีก 2 สัปดาห์ คลังตัดสิทธิผู้มีรายได้น้อย ไม่ผ่านแล้ว 3 ล้านราย

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในส่วนของการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยมีผู้มาลงทะเบียน 14.1 ล้านราย พบว่ามีการตัดผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ออกไปกว่า 2-3 ล้านราย เหลือผู้ผ่านเกณฑ์ล่าสุดกว่า 11 ล้านราย ส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้จากกรมสรรพากร ขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างดูรายละเอียดแนวทางปฏิบัติของมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยคาดว่าจะเสนอไปยัง ครม.เห็นชอบภายใน 2-3 สัปดาห์ข้างหน้า

“ในเรื่องมาตรการจะให้ผู้มีรายได้น้อยนั้น ยังพอมีเวลา เพราะเริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เริ่มพร้อมกับบัตรผู้มีรายได้น้อย โดยบัตรดังกล่าวสามารถนำไปใช้กับเครื่องอีดีซี และนำไปใช้กับระบบตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ของรถเมล์ รวมถึงมีข้อเสนอมาว่าอยากให้ใช้วงเงินของการขึ้นรถเมล์กับรถไฟฟ้าด้วย ซึ่งขณะนี้กำลังพิจารณาเพิ่มเติม” นายอภิศักดิ์ กล่าว

 

 


ที่มา มติชนออนไลน์