ไฟเขียวเหมืองหิน 8 โครงการ ใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 ได้ มูลค่าแร่กว่า 169,000 ล้านบาท ย้ำปูนซีเมนต์ไม่ขาดตลาด

แฟ้มภาพ

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้พิจารณาอนุมัติผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 ไปแล้วจำนวน 8 โครงการ ประกอบด้วยคำขอประทานบัตรและคำขอต่ออายุประทานบัตรจำนวน 34 แปลง คิดเป็นพื้นที่รวมประมาณ 14,121 ไร่ และคิดเป็นมูลค่าแร่ที่ทำเหมืองได้กว่า 169,000 ล้านบาท ซึ่งโครงการเหมืองแร่ดังกล่าวประกอบด้วยโครงการเหมืองแร่ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เช่น โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตปูนซีเมนต์ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมกรรมเพื่อการก่อสร้าง และโครงการเหมืองแร่หินอ่อน เป็นต้น

​ทั้งนี้ ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 ให้กับโครงการเหมืองแร่แล้ว หน่วยงานรัฐเจ้าของพื้นที่ เช่น กรมป่าไม้ จะได้นำมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ และภายหลังได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่แล้ว ประกอบกับได้ดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2560 ครบถ้วนแล้ว กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จะได้นำเสนอคณะกรรมการแร่ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการอนุญาตประทานบัตรหรือต่ออายุประทานบัตรต่อไป ซึ่งจะทำให้มีหินปูนซีเมนต์ใช้ไม่ขาดและต่อเนื่อง8 โครงการ ประกอบด้วย บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน), บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด (มหาชน), บริษัท น่ำเฮงศิลา จำกัด, บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน), บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน), บริษัท หินอ่อน จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังศิลา และบริษัท ศิลาอารี จำกัด


ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เพื่อการทำเหมืองแร่ ซึ่งโครงการเหมืองแร่ที่จะได้รับการเสนอจะต้องเป็นโครงการในพื้นที่เดิมที่เคยมีการทำเหมืองมาก่อน มีความจำเป็นทางเศรษฐกิจ และมีความคุ้มค่าและเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น และการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 ของโครงการเหมืองแร่ดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติผ่อนผันจากคณะรัฐมนตรีก่อน ​นับแต่ พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ