“ชุติมา” เตรียมนำทัพผู้ประกอบการนวัตกรรมข้าวไทย เจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้ซื้อ ผู้นำเข้า ที่สิงคโปร์-ฮ่องกง

“ชุติมา” เตรียมนำทัพผู้ประกอบการนวัตกรรมข้าวไทย เจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้ซื้อ ผู้นำเข้า ที่สิงคโปร์และฮ่องกง เป้าหมายขยายมูลค่าส่งออกสินค้านวัตกรรม

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศเตรียมนำคณะผู้แทนการค้าโดยเฉพาะกลุ้มสินค้านวัตกรรมเดินทางไปจัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทย ณ ประเทศสิงคโปร์และฮ่องกง ระหว่างวันที่ 17–22 มี.ค.2562 โดยจะนำผู้ประกอบการข้าวไทย เช่น กลุ่มสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ผู้ส่งออก และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทย รวม 26 ราย เดินทางไปเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้นำเข้าที่มีศักยภาพของสิงคโปร์ 17 บริษัท และฮ่องกง 15 บริษัท เพื่อสร้างโอกาสในการขยายช่องทางการค้าข้าวไทยและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทยให้สามารถเข้าสู่ตลาดดังกล่าวได้โดยตรง

ทั้งนี้ เป็นผลมาจากกลุ่มผู้บริโภคชาวสิงคโปร์และฮ่องกงมีแนวโน้มที่จะเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งข้าวไทยสามารถเป็นทางเลือกและตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้รักสุขภาพได้เป็นอย่างดี เนื่องจากข้าวไทยมีหลากหลายพันธุ์ที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง เช่น ข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และล่าสุดยังมีข้าว กข 43 รวมถึงข้าวอินทรีย์ โดยมั่นใจว่าการเดินทางไปจัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดในครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยมีช่องทางในการขยายตลาดเพิ่มขึ้น รวมทั้งได้นำเสนอข้าวคุณภาพดีชนิดใหม่ๆ และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทยของไทยเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่รักสุขภาพ


สำหรับสถิติการส่งออกในปี 2561 ไทยส่งออกข้าวไปฮ่องกงปริมาณ 0.18 ล้านตัน มูลค่า 6,272 ล้านบาท ปริมาณลดลงจากปีก่อน 15.74% แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น 16.67% สำหรับการส่งออกไปสิงคโปร์ มีปริมาณ 0.10 ล้านตัน มูลค่า 3,290 ล้านบาท ปริมาณลดลงจากปีก่อน 15.40% แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น 6.82% ซึ่งหวังว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นยอดขายข้าวไทยและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทยได้เพิ่มขึ้น เพราะปีนี้การค้าข้าวจะมีการแข่งขันรุนแรงขึ้น ไทยจึงจำเป็นต้องปรับรูปแบบการส่งออกหันไปขายข้าวคุณภาพดี และข้าวที่นำไปต่อยอดด้วยการใช้นวัตกรรมให้มากขึ้น เพื่อให้ไทยยังคงขายข้าวได้ราคาสูงขึ้น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ