หอมมะลิ ราคาพุ่ง 36,000บาท/ตัน แล้ง สะเทือนส่งออกข่าว เหลือ 9 ล้านตัน

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ปรับเป้าส่งออกข้าวปีนี้ลงเหลือ 9 ล้านตัน ชี้ปัญหาภัยแล้งหากรุนแรงจะกระทบต่อผลผลิตในภาพรวม และมีโอกาสฉุดราคาข้าวหอมมะลิราคาเพิ่มขึ้นเป็น 36,000 บาทต่อตัน

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยสถานการณ์การส่งออกข้าวไทยเดือนมิถุนายน ไทยส่งออกข้าวปริมาณ 5.78 แสนตัน ต่ำสุดในรอบปี ส่งผลให้ช่วงครึ่งแรกไทยสามารถส่งออกข้าวได้แล้วปริมาณ 4.36 ล้านตัน ลดลง 19.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ดังนั้น สมาคมได้ปรับลดคาดการณ์ปริมาณส่งออกข้าวปี 2562 ลงจากเดิม 9.5 ล้านตัน เหลือ 9 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 4,700 ล้านเหรียญสหรัฐ

ส่วนสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเมินหากสถานการณ์ภัยแล้งปีนี้มีความรุนแรงคาดว่าจะกระทบต่อผลผลิตภาพรวม ซึ่งกรณีร้ายแรงสุดหากฝนไม่ตกในเดือนสิงหาคม จะส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวหอมมะลิลดลงเหลือ 4-4.5 ล้านตัน หรือหายออกจากตลาดประมาณ 40-50% จากภาพรวมปริมาณข้าวหอมมะลิในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่คาดว่าปีนี้จะอยู่ที่ 8-9 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งจะทำให้ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิปรับตัวสูงขึ้นจาก 16,000 บาทต่อตัน เพิ่มเป็น 25,000 บาทต่อตัน และราคาข้าวสารหอมมะลิจะเพิ่มขึ้นเป็นตันละ 36,000 บาท

แต่อย่างไรก็ดี สมาคมฯจะมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้ง แต่เบื้องต้นทางสมาคมอยากให้รัฐบาลเตรียมมาตรการเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน


สำหรับปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกข้าวไทยในปีนี้ ได้แก่ ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น และแข็งค่ามากกว่าประเทศคู่แข่งที่สำคัญทำให้ราคาข้าวไทยเเพงขึ้น ประเทศจีนมีสต๊อกปริมาณข้าวมาก ทำให้ความต้องการนำเข้าข้าวลดลง ประเทศผู้นำเข้าข้าวที่สำคัญมีการปรับนโยบายในการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ มีการปรับนโยบายนำเข้าข้าว โดยให้เอกชนมีบทบาทในการนำเข้ามากขึ้น ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดมีมากขึ้น และภาวะภัยแล้งในประเทศไทยที่อาจส่งผลให้ผลผลิตข้าวมีปริมาณลดลงและราคาอาจสูงขึ้น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ