แก้ส่งออกข้าวไทยหลุดแชมป์ “ประภัตร” ถกเอกชน 14 ก.พ. พร้อมอัดงบพัฒนาพันธุ์ 200 ล้าน

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการผลิต และการตลาดข้าว ว่า ที่ผ่านมาไทยสูญเสียแชมป์การส่งออกต่อเนื่อง 2-3 ปี ดังนั้นจึงเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนมาหารือร่วมกัน เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ข้าวของไทยให้สอดคล้องและตรงต่อความต้องการของตลาดต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก

ทั้งนี้ จึงได้สั่งการทุกหน่วยงานรวบรวมปัญหาและแนวทางแก้ไข เพื่อมาระดมสมองหาทางออกร่วมกัน ในวันที่ 14 ก.พ.นี้ โดยเบื้องต้น จะมีการแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ หอมมะลิ หอมไทย ข้าวขาวนิ่ม ข้าวขาวแข็ง และข้าวเหนียว เพื่อคัดหาพันธุ์ที่เหมาะสม หลังจากนั้นจะแบ่งพื้นที่ปลูกตามโซน เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปริมาณที่ตลาดต้องการ โดยเรื่องนี้กรมการข้าวต้องประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับทราบ รวมทั้งต้องสำรวจข้อมูลในแต่ละจังหวัดว่า สามารถปลูกข้าวชนิดใดได้บ้าง ทั้งหมดต้องสรุปผลให้แล้วเสร็จภายในเดือนก.พ.นี้ และต้องพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ๆ ให้เริ่มปลูกได้ในปี 2564 ด้วย

นอกจากนี้ ที่ประชุมซึ่งมีตัวแทนจากสำนักงบประมาณร่วม ยังเห็นชอบที่จะเพิ่มงบประมาณ ด้านวิจัย พัฒนาพันธุ์อีก 200 ล้านบาท ในปี 2563 ถือเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ จากเดิมที่งบประมาณส่วนนี้ถูกตัดออกไป ทำให้การวิจัยและพัฒนาเดินหน้าได้ไม่เต็มที่

“ปีที่ผ่านมา ไทยส่งออกข้าวเพียง 7.5 ล้านตันต่อปี จากเดิม 10 ล้านตันต่อปี หรือลดลงกว่า 30% แต่ไทยยังมีฐานลูกค้าเดิมที่เหนียวแน่นในหลายประเทศ เนื่องจากข้าวไทยมีความโดดเด่นเรื่องคุณภาพ แต่สมัยนี้ปัจจัยที่มีผลต่อการนำเข้าข้าวของต่างประเทศ คือ ราคาถูก และคุณภาพที่ดี ดังนั้นจึงเป็นโจทย์ที่ท้าทายของไทย” นายประภัตรกล่าวสำหรับ สถานการณ์ภัยแล้ง จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ในปีนี้ปริมาณฝนในปีนี้จะน้อยกว่าปีที่ผ่านมา 10-15% และยังไม่สามารถคาดเดาได้ว่าฝนจะตกต้องตามฤดูกาลหรือไม่ ส่งผลให้การทำนาในปีนี้ต้องยืดเวลาออกไป ซึ่งจะมีผลกระทบกับการผลิตเมล็ดพันธุ์อย่างแน่นอน รวมทั้งเสี่ยงต่อคุณภาพต่ำลง และผลิตมีน้อยลง


นายประภัตร กล่าวต่อว่า จากปัญหาดังกล่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยในเรื่องนี้ โดยสั่งการให้กระทรวงเกษตรฯ เร่งหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อเพิ่มรายได้ในช่วงฤดูแล้ง อาทิ ส่งเสริมให้ปลูกพืชไร่ และเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น โดยทางกระทรวงเกษตรฯ ได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมการข้าว เปิดผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อกระจายสู่ชุมชนให้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ราคาผลผลิตข้าวดีขึ้นอีกด้วย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ