ครม.ไฟเขียวเก็บภาษีรถกระบะ 3 ล้อ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า กวาดรายได้ 400 ล้าน

แฟ้มภาพ(Photo by YOSHIKAZU TSUNO / AFP)

ครม.ไฟเขียว จัดเก็บภาษี รถยนต์กระบะ 3 ล้อ รถกอล์ฟ รถบักกี้ (Buggy) รถ ATV มอเตอร์ไซค์พลังงานไฟฟ้า คาดรายได้เข้ารัฐ 400 ล้านบาทต่อปี

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ เพื่อสร้างความเป็นธรรมและเกิดความชัดเจนในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่มีรูปแบบใหม่ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์แบบพลังงานไฟฟ้าในประเทศและเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

ครม.เคาะอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คงอัตราเดิมอีก 2 ปีครม. มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงรวม 2 ฉบับเพื่อกำหนดให้รถกอล์ฟที่มี ลักษณะแบบต่าง ๆ (Golf cart) รถบักกี้ (Buggy) และรถ ATV ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้ามากว่า 12 โวลต์ขึ้นไป หรือขับเคลื่อนด้วยพลังงานเชื้อเพลิงและรถยนต์ 3 ล้อที่มีลักษณะการขับขี่เช่นเดียวกับรถจักรยานยนต์เป็นสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต โดยแก้ไขเพิ่มเติมอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีการเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าดังกล่าวหรือเก็บภาษีสรรพสามิต

ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวง ทั้ง 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษี สรรพสามิต พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. โดยแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีท้ายกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษี สรรพสามิต พ.ศ.2560 เพื่อกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ประเภทต่าง ๆ ดังนี้

รถกอล์ฟที่มีลักษณะแบบต่าง ๆ (Golf cart) รถบักกี้ (Buggy) และรถ ATV จากเดิม ไม่มีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต และปรับปรุงพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์กะบะ 3 ล้อ และรถจักรยานยนต์เพื่อสร้างความเป็นธรรมและเกิดความชัดเจนในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตโดยใช้หลักเกณฑ์แรงดันไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐานสากล

การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าดังกล่าวจะทำให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือสูญเสียรายได้ อาทิ รถยนต์กระบะ 3 ล้อซึ่งเดิมจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในอัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ 17 ถ้าปรับอัตราภาษีตามมูลค่าลงเหลือจะส่งผลให้รายได้ภาษีลดลง การจัดเก็บสรรพสามิตรถกอล์ฟที่มีลักษณะแบบต่างๆ (Golf cart) คาดว่าจะส่งผลให้รัฐมีรายได้จากจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้น ราว 400 ล้านบาท


นายธนกรกล่าวว่า การกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราภาษีสรรพสามิตใช้แรงดันไฟฟ้าเป็นเกณฑ์อ้างอิงกับมาตรฐานสากล และยังสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการสร้างฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยด้วย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ