จ่อนำเข้าปุ๋ยอินเดีย-ซาอุ-จีน กรมการค้าภายในเค้นเอกชนตรึงราคา

ปุ๋ย

กรมการค้าภายใน ถก 3 สมาคมปุ๋ย ยืนยันปุ๋ยเพียงพอ-ยังไม่ปรับขึ้นราคา เร่งนำเข้าแม่ปุ๋ยแหล่งใหม่ “ซาอุฯ-อินเดีย” หลังวิกฤตรัสเซีย-ยูเครนดันต้นทุนปุ๋ยขึ้น

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการปุ๋ย 3 สมาคม ได้แก่ สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย และสมาคมไทยธุรกิจเกษตร เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

ว่าภาคเอกชนยืนยันว่าปริมาณปุ๋ยยังคงมีเพียงพอต่อการใช้เพาะปลูกพืชเกษตรใน 3 เดือนนับจากนี้ โดยคาดว่าความต้องการใช้ปุ๋ยภายในประเทศเฉลี่ยทั้งปีจะอยู่ที่ประมาณ 5 ล้านตัน

ส่วนปัญหาต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับราคาสูงขึ้น โดยเฉพาะราคายูเรีย 200% จากสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน ทำให้หลายประเทศเพิ่มการสต๊อกปุ๋ยมากนั้น ทางเอกชนเตรียมเปลี่ยนแหล่งนำเข้าปุ๋ย แม่ปุ๋ย สูตรสำคัญ เช่น ยูเรีย ปุ๋ย โพแทสเซียม ฟอสเฟต โดยเฉพาะอินเดียที่เปิดประมูลซื้อ-ขายปุ๋ยในปลายเดือนมีนาคม 2565 นี้

อีกทั้งการฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ซาอุดีอาระเบียจะเป็นอีกแหล่งผลิตที่สำคัญ รวมถึงอาจนำเข้าปุ๋ยโพแทสเซียมจากจีนผ่านทาง สปป.ลาวด้วย ซึ่งจะมาช่วยลดแรงกดดันจากราคาปุ๋ยในตลาดโลกได้

Advertisment

“ด้านราคา กรมการค้าภายในยังไม่ได้พิจารณาให้ปรับราคา กรมก็จะพิจารณาตามความเหมาะสมเพื่อให้ทั้ง 3 ฝ่ายอยู่ได้ คือ เกษตรกรไม่ต้องแบกภาระต้นทุนเกินไป ผู้ประกอบการยังสามารถประกอบธุรกิจได้ และจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจะไม่กระทบต่อประชาชนในวงกว้าง

“โดยยึดหลักความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และให้สอดคล้องกับต้นทุนราคาวัตถุดิบที่เกิดขึ้นให้มากที่สุด พร้อมทั้งจะดูแลในด้านปริมาณ ราคาให้เหมาะสม พร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือกับทุกฝ่าย และประสานให้พาณิชย์จังหวัดติดตามและป้องกันการกักตุน ฉวยโอกาส หากพบเห็นจะดำเนินการทางคดีทันที

สมาคมค้าปุ๋ย ยันครึ่งปีแรกปุ๋ยมีเพียงพอดีมานด์

นายเทพวิทย์ เตียวสุรัตน์กุล อุปนายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย กล่าวว่า ภาคเอกชนได้มีการเตรียมความพร้อมในการสั่งซื้อวัตถุดิบปุ๋ย ปุ๋ยสำเร็จรูปเข้ามาแล้ว

โดยการสั่งซื้อจะดำเนินการล่วงหน้า 45 วัน ดังนั้นให้ความมั่นใจว่าครึ่งปีแรก ปริมาณปุ๋ยมีเพียงพอต่อความต้องการแน่นอน ส่วนในครึ่งปีหลัง เอกชนก็ยังจะทยอยนำเข้ามาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน โดยไม่มีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนปุ๋ยแน่นอน เพราะการสั่งซื้อล่วงหน้า 2 เดือน

Advertisment

“ส่วนราคาปุ๋ยนำเข้าในขณะนี้ เช่น ปุ๋ยยูเรีย ราคาสั่งซื้อล่วงหน้า หรือ FOB อยู่ที่ 960-1,000 เหรียญสหรัฐต่อตัน ปุ๋ยสูตร 18-46-0 ราคา FOB อยู่ที่ 1,100-1,200 เหรียญสหรัฐต่อตัน และปุ๋ยสูตร 0-0-60 ราคา FOB อยู่ที่ 950-1,000 เหรียญสหรัฐต่อตัน”