ก๊าซหุงต้มขึ้นราคา 333 บาท ต่อถัง 15 กิโลกรัม วันนี้

ราคาก๊าซหุงต้ม

ก.พลังงาน ปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม กิโลกรัมละ 1 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม เป็น 333 บาท

วันที่ 1 เมษายน 2565 กระทรวงพลังงานปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) เดือนละ 1 บาทต่อกิโลกรัม เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2565 ส่งผลให้ราคาก๊าซหุงต้มขยับจาก 318 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ในเดือนเมษายน อยู่ที่ 333 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม, เดือนพฤษภาคม อยู่ที่ 348 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม และเดือนมิถุนายน อยู่ที่ 363 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม

ทั้งนี้ การปรับขึ้นตามขั้นบันไดดังกล่าวยังไม่สะท้อนต้นทุนแท้จริงซึ่งสูงกว่า 450 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ดังนั้นกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะยังคงรับภาระดูแลส่วนต่างต่อไป จากปัจจุบันกองทุนน้ำมันฯบัญชี LPG ติดลบแล้ว 29,368 ล้านบาท เพราะเข้าอุดหนุนมาหลายปี

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพลังงานยังคงดูแลผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประสานของบฯกลางเพิ่มวงเงินช่วยเหลือในบัตรอีก 55 บาทต่ออีก 3 เดือน โดยรวมเป็น 100 บาทต่อ 3 เดือน จาก 45 บาทต่อ 3 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2565 ใช้งบฯกลางรวม 200 ล้านบาท


สำหรับผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประมาณ 5,500 คน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ยังเข้าช่วยเหลือมอบส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้มเดือนละ 100 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2565 ใช้วงเงินช่วยเหลือ 1.65 ล้านบาท