ราคาน้ำมันปาล์มร่วง เหลือ 7 บาท/กก. กรมการค้าภายในถก 3 ฝ่ายด่วนวันนี้

กรมการค้าภายใน ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสมดุลน้ำมันปาล์ม เรียก 3 ฝ่ายประชุมติดตามสถานการณ์ผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบ ก่อนหารือห้างสรรพสินค้าติดตามน้ำมันปาล์มขวด ล่าสุดผลปาล์มปรับราคาลงเหลือ 7 บาทต่อกิโลกรัม

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (12 กรกฎาคม 2565) นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ได้ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสมดุลน้ำมันปาล์ม เป็นการประชุมประจำ เพื่อหารือและติดตามสถานการณ์ด้านการผลิต การตลาด ราคา รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อราคาผลปาล์มและน้ำมันปาล์ม

รวมไปถึงการค้าและการบริโภคในประเทศ เพื่อที่จะได้กำหนดมาตรการดูแล จัดสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศให้มีเพียงพอ และมีปริมาณในระดับที่เหมาะสมต่อไป คณะกรรมการชุดนี้มีตัวแทน 3 ฝ่าย ภาครัฐ ตัวแทนเกษตรกร และตัวแทนเอกชน เช่น โรงสกัด โรงกลั่น ผู้ผลิตเอทานอล

โดยนอกจากจะหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กรมอาจจะมีการเชิญผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้ามาหารือ เพื่อติดตามสถานการณ์การจำหน่ายน้ำมันปาล์มขวด และสถานการณ์ราคาในปัจจุบันด้วย เพื่อจะได้รับทราบถึงราคา การขนส่งสินค้า สต๊อกในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร ส่วนผลการประชุมจะเป็นอย่างไร จะมีมาตรการหรือการขอความร่วมมือใด ๆ หรือไม่ อาจจะต้องรอผลการประชุมก่อน

นายมนัส พุทธรัตน์ ประธานสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย กล่าวว่า วันนี้ตนได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานและติดตามสถานการณ์ผลผลิตปาล์มน้ำมัน ปัจจุบันราคาผลปาล์มทะลายลดลงอยู่ที่ 7-8 บาทต่อกิโลกรัม จากเดือนที่ผ่านมาราคาอยู่ที่ 11-12 บาทต่อกิโลกรัม

ทั้งนี้ เป็นผลมาจากผลผลิตปาล์มน้ำมันกำลังจะออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป คาดว่าเฉลี่ยต่อเดือนจะอยู่ที่ 1.2-1.4 ล้านตัน และน้ำมันปาล์มดิบคาดว่าจะอยู่ที่ 3 แสนตันต่อเดือน ปัจจุบันน้ำมันปาล์มดิบในสต๊อกอยู่ที่ 1.8 แสนตัน-2 แสนตัน ส่วนราคาน้ำมันปาล์มดิบปัจจุบันอยู่ที่ 42 บาทต่อกิโลกรัม

“ราคาผลปาล์มที่ลดลงมีหลายปัจจัยที่กระทบทั้งเรื่องผลผลิตที่กำลังออกสู่ตลาด และยังมีปัจจัยมาจากราคาถั่วเหลืองในตลาดโลกด้วย รวมไปถึงสภาพอากาศ แล้ง ฝน ก็ล้วนเป็นปัจจัยต่อผลผลิตปาล์มและราคาเช่นกัน”

แหล่งข่าวจากผู้ประกอบการโรงกลั่นระบุว่า มั่นใจว่าราคาน้ำมันปาล์มขวดจากนี้จะปรับลดลงจากราคาตลาดในปัจจุบันที่จำหน่าย 65-70 บาทต่อขวด โดยเชื่อว่าในปลายปี 2565 นี้ ราคาน้ำมันปาล์มขวดจะปรับลดลงต่ำกว่า 60 บาทต่อขวดอย่างแน่นอน แต่การปรับราคาขายนั้นยังเป็นไปตามกลไกตลาด ราคาจะค่อยปรับแบบค่อยเป็นค่อยไป คงจะไม่สามารถปรับลดราคาลงได้ในทันที เนื่องจากผู้ประกอบการโรงกลั่น ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าเอง ต่างก็มีสต๊อกเดิมที่จำเป็นที่จะต้องบริหารจัดการก่อน เนื่องจากเป็นสต๊อกเดิมที่คงค้าง

แต่อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการโรงกลั่นก็มีการปรับลดในส่วนของค่าขนส่งบางส่วนไปบ้างแล้ว และจากสถานการณ์ราคาผลผลิตปาล์มที่กำลังจะออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ก็เชื่อว่าสถานการณ์ราคาจะปรับตัวลดลง

Advertisement