ตั้งอนุกรรมการปาล์ม 5 ฝ่าย เข้มดูแลน้ำมันปาล์มทั้งระบบ

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

“จุรินทร์” ชี้ตั้งอนุกรรมการปาล์ม 5 ฝ่าย ดูแลผู้บริโภคในประเทศก่อน เข้มน้ำมันปาล์มทั้งระบบ ดูราคา-เช็กสต๊อกไม่ให้ขาดแคลน

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงประเด็นราคาน้ำมันปาล์ม ว่า ตอนนี้มีการตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสมดุลน้ำมันปาล์มแล้ว ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมติของ คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ หรือ กนป. คณะดังกล่าวประกอบด้วย 5 ฝ่าย มีทั้งตัวแทนเกษตรกร ตัวแทนโรงงานสกัด ตัวแทนโรงงานผลิตน้ำมันปาล์มขวดบริโภคและตัวแทนผู้ส่งออก รวมทั้งตัวแทนภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

“สำหรับองค์ประกอบคณะอนุกรรมการ จะประกอบด้วย หน่วยงานรัฐ ได้แก่ กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมศุลกากร และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ส่วนภาคเกษตรกรประกอบด้วยผู้แทนเกษตกร 2 คน และภาคเอกชน ประกอบด้วย สมาคมโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม สมาคมโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม สมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซล และคลังรับฝาก โดยมีนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธาน”

               

คณะอนุกรมการชุดนี้จะเป็นผู้พิจารณาดู 2 เรื่องสำคัญ 1.เพื่อให้ราคาเป็นธรรม 2.เพื่อไม่ให้ปริมาณน้ำมันปาล์มบริโภคขาดแคลนในประเทศ ซึ่งปริมาณและราคาที่เป็นธรรมนั้นจะมีการพิจารณาความเหมาะสม ว่าต้นทุนราคาการผลิตน้ำมันปาล์มขวดบริโภคนั้นสูงขึ้นมากน้อยเพียงใด เพราะขณะนี้ราคาผลปาล์มดิบซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตสำคัญราคาสูงขึ้นมากเฉลี่ยกิโลกรัมละ 10 บาท หรือ 9-11 บาท/กก.โดยประมาณซึ่งสูงกว่า 2-3 ปีที่แล้วที่กิโลกรัมละ 2 บาทกว่า ต้นทุนผลปาล์มดิบเพิ่มขึ้นหลายเท่า

ส่งผลให้ราคาน้ำมันปาล์มขวดบริโภคต้นทุนสูงขึ้นประกอบกับราคาน้ำมันซึ่งเป็นต้นทุนการขนส่ง พื้นที่ห่างไกลราคาน้ำมันปาล์มขวดจะสูงขึ้นตามไปด้วยตามระยะทาง เป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาน้ำมันขวดบริโภคเพิ่มสูงขึ้น

ดังนั้น กรมการค้าภายในพยายามเจรจาและได้มีการทำโครงสร้างราคาชัดเจน ถ้าผลปาล์มกิโลกรัมเท่านี้ราคาน้ำมันปาล์มบริโภคจะต้องขวดละไม่เกินเท่าไหร่ แต่คณะอนุกรรมการชุดนี้จะเข้ามาดูอีกส่วนหนึ่งเพราะประกอบด้วยทุกฝ่ายที่จะทำให้ราคาอยู่ในราคากำกับตามโครงสร้าง แต่ขณะนี้ราคากำกับตามโครงสร้างสูงกว่าราคาขายจริง เพราะกระทรวงพาณิชย์ประชุมขอความร่วมมือว่าราคาต้องอยู่ในเกณฑ์ราคาที่เหมาะสม แม้จะต่ำกว่าโครงสร้าง ซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดี

ขณะนี้ราคาขวดละ 66-68 บาท ต่ำกว่าราคาตามโครงสร้าง แต่อนุกรรมการชุดนี้จะเข้ามาช่วยดูด้วย รวมทั้งดูปริมาณว่าประเทศต้องมีสต๊อกน้ำมันปาล์มสำหรับบริโภคเพียงพอไม่ให้ขาดแคลนกำหนดเกณฑ์ว่าสต๊อกไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่ ถ้ามีเกินจำนวนเท่าไหร่ จะต้องมีมาตรการมีเกณฑ์เรื่องส่งออกด้วยหรือไม่ โดยใช้เกณฑ์สต๊อกที่เพียงพอเป็นตัวตั้ง คำนึงถึงผู้บริโภคในประเทศก่อน ซึ่งจากนี้ไปคณะอนุกรรมการชุดนี้จะสามารถดำเนินการได้