กรมชลประทานแจงปมเปิดประตูระบายน้ำพระยาสุเรนทร์ช่วย กทม. คืน 20 ก.ค.

กรมชลประทานแจงปมเปิดประตูระบายน้ำพระยาสุเรนทร์ช่วย กทม. คืน 20 ก.ค.

กรมชลประทาน แจงประเด็นโลกออนไลน์แชร์น้ำท่วมในพื้นที่กทม.ในช่วงคืนวันที่ 20 ก.ค. 65 ที่ผ่านมา กทม. ได้ประสานให้ผอ.เขตชลประทานเปิดประตูระบายน้ำ(ปตร.)พระยาสุเรนทร์ แต่ไม่ได้รับความร่วมมือ นั้นไม่เป็นความจริง ชี้ระบายน้ำออกสู่ทะเลอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน กล่าวว่า กรมชลประทาน ได้ประสานไปยังสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งได้รับการยืนยันจากผู้อำนวยการ สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร ว่า ไม่มีเหตุการณ์ดังที่กล่าวอ้างถึงเกิดขึ้นจริง พร้อมประสานไปยังผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ที่มีประตูระบายน้ำเชื่อมต่อกับกรุงเทพมหานคร ยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์ตามที่มีการแชร์กันเกิดขึ้นแต่อย่างใดเช่นกันที่สำคัญประตูระบายน้ำพระยาสุเรนทร์ ที่มีการกล่าวอ้างถึง อยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานคร

ในส่วนของกรมชลประทาน ในช่วงที่เกิดฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครทุกครั้ง จะมีการเตรียมความพร้อมของประตูระบายน้ำและระบบชลประทาน ที่มีจุดเชื่อมต่อกับพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา และคลองแนวตั้งต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับคลองชายทะเล ก่อนใช้สถานีสูบน้ำที่ประจำอยู่ตามคลองชายทะเล สูบน้ำออกสู่ทะเลอ่าวไทยตามลำดับ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งนี้ กรณีที่เกิดน้ำท่วมขังในเขตกรุงเทพมหานคร กรมชลประทานและสำนักการระบายน้ำ ได้มีการประสานงานและทำงานร่วมกันตลอดเวลา เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด