ตรีนุชเล็งเพิ่มค่าอาหารกลางวันเด็ก ชี้ค่าครองชีพสูงกระทบโรงเรียนเล็ก

ตรีนุช เทียนทอง
ตรีนุช เทียนทอง

ตรีนุชเล็งชง ครม.เพิ่มค่าอาหารกลางวันนักเรียน ชี้เป็นเรื่องเร่งด่วน เพราะปัจจุบันค่าครองชีพสูง กระทบโรงเรียนขนาดเล็ก แต่ปรับเพิ่มเท่าไหร่ขอดูรายละเอียดอีกครั้ง 

วันที่ 5 กันยายน 2565 มติชนรายงานว่า นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่าได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อคำนวณอัตราขอเพิ่มเงินอุดหนุน ในโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนใหม่ ส่วนจะปรับเพิ่มเงินเท่าไหร่นั้น ต้องขอดูรายละเอียดเพื่อตกผลึกอีกครั้ง แต่จะปรับเพิ่มตามข้อมูลที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ได้ศึกษาไว้ 

ทั้งนี้ไม่แน่ใจว่าจะเสนอเรื่องดังกล่าวให้ ครม.พิจารณาได้ทันภายในวันที่ 6 กันยายนหรือไม่ แต่จะเร่งเสนอให้ ครม.พิจารณาเร็วที่สุด  

“สาเหตุในการปรับเพิ่มเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน เนื่องจากปัจจุบันค่าครองชีพสูงขึ้น ทำให้โรงเรียนขนาดเล็กได้รับผลกระทบอย่างมาก และห่วงเรื่องภาวะทางโภชนาการของนักเรียน อีกทั้งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญเรื่องการศึกษา และมองว่าอาหารกลางวันของเด็กเป็นเรื่องเร่งด่วน เพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดสรรงบประมาณมาดูแลจัดสรรอาหารกลางวันให้เด็กได้อย่างเพียงพอ และสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน” 

Advertisement

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้รับคนละ 20 บาท/คน/วัน และในปีการศึกษา 2564 ได้มีการปรับเพิ่มอีกร้อยละ 5 เป็นอัตราละ 21 บาท/คน/วัน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565