ไมเนอร์ ผุด AIHM ยกระดับธุรกิจบริการเอเชีย

ด้วยความที่ “ไมเนอร์ โฮเทลส์”ผู้ดำเนินธุรกิจโรงแรม ทั้งในฐานะเจ้าของ, ผู้บริหาร และผู้ลงทุน มีความมุ่งมั่นในการมองหาโอกาสทางธุรกิจการบริการที่มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเดินทางหลากหลาย

กลุ่มได้อย่างสมบูรณ์แบบ ล่าสุด ไมเนอร์ โฮเทลส์ ได้ก่อตั้ง “Asian Instituteof Hospitality Management (AIHM)” ภายใต้ความร่วมมือด้านวิชาการกับ “เลส์ โรชส์ (Les Roches Global Hospitality Education)” ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนด้านการบริหารจัดการธุรกิจบริการที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการธุรกิจบริการของเอเชีย และยังตั้งเป้าเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำในด้านการบริการของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย

“ดิลลิป ราชากาเรีย” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไมเนอร์ โฮเทลส์ กล่าวว่า AIHM มีกำหนดเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายน 2563 โดยจะทำการเรียนการสอนใน 2 แห่ง คือ วิทยาเขตกรุงเทพมหานคร ที่อาคารริเวอร์ไซด์ พลาซ่า เจริญนคร และจังหวัดชลบุรี ที่อาคารรอยัล การ์เดน พลาซา ซึ่งมีทั้งหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร, อนุปริญญา และปริญญาตรี ด้านการบริหารจัดการธุรกิจบริการ โดยสาขาวิชาหลักที่จะเปิดการเรียนการสอน ได้แก่ บริหารธุรกิจการโรงแรม ขณะที่สาขาอื่น ๆ อยู่ในขั้นตอนการสรุป

“สำหรับความร่วมมือกับเลส์ โรชส์ ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอนตามรูปแบบของสวิตเซอร์แลนด์ ภายใต้ “ซอมเมต์ เอดูเคชั่น (Sommet Education)”

ที่เป็นผู้นำการศึกษาทางด้านธุรกิจบริการ โดยการเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีของ AIHM จะเหมือนกับระบบการศึกษาของสวิตเซอร์แลนด์ ที่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 7 เทอม หรือ 3 ปีครึ่ง”

“และนอกจากการเรียนในชั้นเรียนแล้ว ผู้เรียนยังจะได้รับฝึกในภาคปฏิบัติ ในสถานที่จริงควบคู่กันไป ทั้งนี้ หากนักศึกษามีผลการเรียนดีตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถโอนหน่วยกิตไปยังวิทยาเขตของเลส์ โรชส์ ณ เมืองบลูช ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และเมืองมาร์เบยา (Marbella) ประเทศสเปนได้อีกด้วย”

“ดิลลิป” กล่าวเพิ่มเติมว่า การเปิด AIHM ทั้งสองวิทยาเขตนั้น ถือว่าเป็นการรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างรวดเร็วของประเทศไทย ทั้งยังสอดคล้องกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของโรงแรมในเครือไมเนอร์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องจ้างพนักงานเพิ่มขึ้นกว่า 6,000 คนในแต่ละปี ซึ่งในปัจจุบันบุคลากรด้านนี้ยังขาดแคลน จึงต้องมีการพัฒนาและฝึกอบรมเพื่อให้ทันกับแผนการขยายธุรกิจต่อไป

“ที่สำคัญความร่วมมือนี้ยังเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของไมเนอร์ โฮเทลส์ ในการก่อตั้งสถาบันธุรกิจบริการไทยในระดับโลกโดยที่ไม่ผูกติดกับแบรนด์โรงแรมใดเพื่อมอบการศึกษาที่ดีให้นักศึกษาพร้อมสำหรับการทำงานในชีวิตจริงและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว”

ด้าน “เบอนัว เอเตียน โดเมนเจต์”ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซอมเมต์ เอดูเคชั่น กล่าวว่า ประเทศไทยเป็น 1 ใน 5 ประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมเช่นเดียวกับฝรั่งเศส, สเปน, อิตาลี และสหรัฐอเมริกา จึงทำให้ไทยเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาด้านการบริการของอาเซียน


“โดยผู้เรียนที่ AIHM นอกจากจะได้รับความรู้จากซอมเมต์ เอดูเคชั่น ที่เป็นเครือข่ายการศึกษาที่มีสถาบันการโรงแรม 2 แห่ง ติดอันดับ 1 ใน 4ของโลกด้านธุรกิจบริการ และติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลกที่บัณฑิตเป็นที่ต้องการของนายจ้าง จากการจัดอันดับโดย QS World UniversityRankings ประจำปี 2019 แล้ว ผู้เรียนยังจะได้รับทักษะประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากผู้นำในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างไมเนอร์ โฮเทลส์ ที่มีโรงแรมในกว่า 51 ประเทศทั่วโลกอีกด้วย”