“ทองสิมา” เปิด “ร.ร.เบซิส” ชูอินเตอร์ผสานความเป็นไทย

“ทองสิมา” เปิด “ร.ร.เบซิส” ชูอินเตอร์ผสานความเป็นไทย
"โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ" (BASIS International School Bangkok)

หลังจากที่ “กลุ่มทองสิมา” เจ้าของโรงพยาบาลนครธน จับมือกับ “บริษัท เบซิส อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น โฮลดิ้ง”ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดตัว “โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ” (BASIS International School Bangkok) บนพื้นที่ 22 ไร่ หลังห้างเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ใช้งบฯในการก่อสร้างกว่า 1,500 ล้านบาท โดยจะเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ทั้งสระว่ายน้ำ, โรงยิมในร่มที่ปรับเปลี่ยนการใช้งานได้, ห้องครัวเพื่อการออกแบบ พร้อมห้องเรียนรู้เกี่ยวกับงานพิมพ์ 3D, งานไม้, งานวิศวกรรม, หุ่นยนต์สมองกล รวมถึงห้องสมุด ตลอดจน coworking space

และในวันที่ 19 สิงหาคมที่จะถึงนี้ โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ จะเปิดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการ โดยจะเปิดชั้นเตรียมอนุบาลถึงเกรด 5 และจะเพิ่มชั้นปีขึ้นตามลำดับจนครบเกรด 12 ในปีการศึกษา 2567 ซึ่งค่าเล่าเรียนจะอยู่ที่ 500,000-800,000 บาทต่อปี

“เพ็ญศิริ ทองสิมา” กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ทูดีวัน จำกัด เจ้าของโครงการโรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ กล่าวว่า จากวิสัยทัศน์ของกลุ่มทองสิมาที่มุ่งพัฒนาพื้นที่อสังหาริมทรัพย์ในย่านพระราม 2 ให้ตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยได้อย่างครบครัน มีบริการที่เอื้อประโยชน์ และเชื่อมต่อกับชุมชนโดยรอบได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งสถานที่ราชการ ตลาด ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล ศูนย์ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ และเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ ตลอดจนธุรกิจด้านบริการอื่น ๆ ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าว แม้ว่าจะมีสาธารณูปโภคครบครันแล้ว แต่ยังขาดในเรื่องของสถานศึกษาที่มีคุณภาพ

“ทองสิมา” เปิด “ร.ร.เบซิส” ชูอินเตอร์ผสานความเป็นไทย
เพ็ญศิริ ทองสิมา

“เราจึงมองหาพาร์ตเนอร์เพื่อทำให้องค์ประกอบของชุมชนสมบูรณ์และสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งใช้เวลากว่า 9 ปีในการค้นหาโรงเรียนที่มีมาตรฐาน มีความเยี่ยมยอดในด้านการเรียนการสอนให้เด็กเก่ง เป็นคนดี และรู้จักการกระทำของตนเอง จนได้พบกับเบซิส โรงเรียนที่ถูกจัดอยู่ลำดับต้น ๆ ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีศักยภาพความพร้อม โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับเรื่องหลักสูตร และการคัดเลือกครู”

โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ ก่อสร้างบนเนื้อที่กว่า 22 ไร่ โดยอยู่บริเวณเดียวกับ Park Village ปัจจุบันการก่อสร้างแล้วเสร็จไปกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ โดยเป็นอาคารสูง 2 และ 3 ชั้น มีที่จอดรถชั้นใต้ดิน ทั้งหมดจำนวน 5 อาคาร ประกอบด้วย อาคารเรียน, อาคารอนุบาล, อาคารศิลปะและการแสดง, อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาคารกีฬาและสันทนาการ คาดว่าจะรองรับนักเรียนได้กว่า 1,500 คน และทันเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนนี้อย่างแน่นอน

ในส่วนของการเรียนการสอนนั้น “เพ็ญศิริ” กล่าวอีกว่า ได้เตรียมการเรียนการสอนในรูปแบบเฉพาะ ทั้งการสรรหาและคัดเลือกคณาจารย์ การติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในด้านการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ทั้งการคิด วิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์

“หลังจากที่เราเปิดรับสมัครนักเรียนในชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงเกรด 5 นั้นถือว่าได้รับความสนใจจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี โดยนักเรียนส่วนใหญ่ที่เข้ามาสมัครจะอยู่ในช่วงอายุ 3-9 ขวบ ถือว่าตรงกับแผนการศึกษาที่ได้วางไว้ ทั้งนี้ แม้ว่าเราจะทำธุรกิจโรงเรียน แต่คิดว่าจะต้องใช้ระยะเวลานานจึงจะเห็นผลที่เกิดขึ้น เพราะเป็นการสร้างอนาคตให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง”

“ทั้งนั้นหากมองภาพรวมการศึกษานานาชาติของไทยวันนี้ โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกให้กับผู้ปกครองที่ต้องการให้ลูกได้รับการเรียนการสอนสมัยใหม่ที่มีมาตรฐาน เป็นเอกลักษณ์ ทั้งทางด้านวิชาการและความคิดสร้างสรรค์ และแม้ว่าเราจะเป็นเจ้าของโครงการ แต่เราไม่ได้บริหาร โดยจะมีคณาจารย์จากเบซิสที่เข้ามาดูแล จัดการ ทำให้มั่นใจได้ในเรื่องของคุณภาพการเรียนการสอน ตรงนี้จึงถือเป็นจุดแข็งของเรา”

“อลิซาเบ็ท ธีส์” อาจารย์ใหญ่โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ กล่าวถึงหลักสูตรของเบซิสว่า เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานและมีเอกลักษณ์อย่างชัดเจน โดยได้วางแผนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ด้วยการเชื่อมโยงความเข้าใจในวิชาต่าง ๆ เพื่อให้นำไปสู่การปฏิบัติ นักเรียนจะได้รับโจทย์ที่มีความท้าทาย ในการแก้ปัญหา ค้นหาคำตอบผ่านการทำงานเป็นทีม ด้วยการนำเอาสิ่งที่ได้เรียนทั้งหมดมาใช้ ซึ่งถือเป็นการฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ และการคิดเชิงวิพากษ์ไปด้วย

“ทองสิมา” เปิด “ร.ร.เบซิส” ชูอินเตอร์ผสานความเป็นไทย
อลิซาเบ็ท ธีส์

“โดยจะมีครูที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในวิชานั้น ๆ หรือที่เรียกว่า subject expert teacher มาสอนนักเรียน ทั้งยังจะมีครูที่เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ ที่จะเข้ามาช่วยคอยดูแลพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างใกล้ชิด”

“ตรงนี้เองจะทำให้ครูเข้าใจพฤติกรรม ความชอบ ความกล้าแสดงออก พัฒนาการทางด้านสติปัญญาอารมณ์ และร่างกายของนักเรียน เพื่อให้ครูช่วยกันดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมา ซึ่งระบบ coteaching นี้เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของโรงเรียนในเครือเบซิส”

“อลิซาเบ็ท” กล่าวอีกว่า เบซิสยังมีเครือข่ายครูขนาดใหญ่ ที่มีการวัดผล และการแชร์องค์ความรู้ ประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาความสามารถของครูในด้านเทคนิคการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

“อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ จะเป็นหลักสูตรการศึกษานานาชาติที่มีมาตรฐานในระดับโลกแล้ว แต่ในวิชาต่าง ๆ เราให้ความสำคัญกับความเป็นไทยในทุกมิติ โดยนำเอาแนวคิด Locally rooted, globally connected ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยควบคู่ไปกับหลักสูตรการเรียนการสอนแบบสากลในทุก ๆ วัน”

เพื่อให้ผู้เรียนเติบโตบนรากฐานของความเป็นไทย และก้าวสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพของโลกได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป


QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสารเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์ @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ