“ทองสิมา” เปิด “ร.ร.เบซิส” ชูอินเตอร์ผสานความเป็นไทย

"โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ" (BASIS International School Bangkok)

หลังจากที่ “กลุ่มทองสิมา” เจ้าของโรงพยาบาลนครธน จับมือกับ “บริษัท เบซิส อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น โฮลดิ้ง”ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดตัว “โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ” (BASIS International School Bangkok) บนพื้นที่ 22 ไร่ หลังห้างเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ใช้งบฯในการก่อสร้างกว่า 1,500 ล้านบาท โดยจะเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ทั้งสระว่ายน้ำ, โรงยิมในร่มที่ปรับเปลี่ยนการใช้งานได้, ห้องครัวเพื่อการออกแบบ พร้อมห้องเรียนรู้เกี่ยวกับงานพิมพ์ 3D, งานไม้, งานวิศวกรรม, หุ่นยนต์สมองกล รวมถึงห้องสมุด ตลอดจน coworking space

และในวันที่ 19 สิงหาคมที่จะถึงนี้ โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ จะเปิดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการ โดยจะเปิดชั้นเตรียมอนุบาลถึงเกรด 5 และจะเพิ่มชั้นปีขึ้นตามลำดับจนครบเกรด 12 ในปีการศึกษา 2567 ซึ่งค่าเล่าเรียนจะอยู่ที่ 500,000-800,000 บาทต่อปี

“เพ็ญศิริ ทองสิมา” กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ทูดีวัน จำกัด เจ้าของโครงการโรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ กล่าวว่า จากวิสัยทัศน์ของกลุ่มทองสิมาที่มุ่งพัฒนาพื้นที่อสังหาริมทรัพย์ในย่านพระราม 2 ให้ตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยได้อย่างครบครัน มีบริการที่เอื้อประโยชน์ และเชื่อมต่อกับชุมชนโดยรอบได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งสถานที่ราชการ ตลาด ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล ศูนย์ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ และเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ ตลอดจนธุรกิจด้านบริการอื่น ๆ ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าว แม้ว่าจะมีสาธารณูปโภคครบครันแล้ว แต่ยังขาดในเรื่องของสถานศึกษาที่มีคุณภาพ

เพ็ญศิริ ทองสิมา

“เราจึงมองหาพาร์ตเนอร์เพื่อทำให้องค์ประกอบของชุมชนสมบูรณ์และสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งใช้เวลากว่า 9 ปีในการค้นหาโรงเรียนที่มีมาตรฐาน มีความเยี่ยมยอดในด้านการเรียนการสอนให้เด็กเก่ง เป็นคนดี และรู้จักการกระทำของตนเอง จนได้พบกับเบซิส โรงเรียนที่ถูกจัดอยู่ลำดับต้น ๆ ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีศักยภาพความพร้อม โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับเรื่องหลักสูตร และการคัดเลือกครู”

โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ ก่อสร้างบนเนื้อที่กว่า 22 ไร่ โดยอยู่บริเวณเดียวกับ Park Village ปัจจุบันการก่อสร้างแล้วเสร็จไปกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ โดยเป็นอาคารสูง 2 และ 3 ชั้น มีที่จอดรถชั้นใต้ดิน ทั้งหมดจำนวน 5 อาคาร ประกอบด้วย อาคารเรียน, อาคารอนุบาล, อาคารศิลปะและการแสดง, อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาคารกีฬาและสันทนาการ คาดว่าจะรองรับนักเรียนได้กว่า 1,500 คน และทันเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนนี้อย่างแน่นอน

ในส่วนของการเรียนการสอนนั้น “เพ็ญศิริ” กล่าวอีกว่า ได้เตรียมการเรียนการสอนในรูปแบบเฉพาะ ทั้งการสรรหาและคัดเลือกคณาจารย์ การติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในด้านการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ทั้งการคิด วิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์

“หลังจากที่เราเปิดรับสมัครนักเรียนในชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงเกรด 5 นั้นถือว่าได้รับความสนใจจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี โดยนักเรียนส่วนใหญ่ที่เข้ามาสมัครจะอยู่ในช่วงอายุ 3-9 ขวบ ถือว่าตรงกับแผนการศึกษาที่ได้วางไว้ ทั้งนี้ แม้ว่าเราจะทำธุรกิจโรงเรียน แต่คิดว่าจะต้องใช้ระยะเวลานานจึงจะเห็นผลที่เกิดขึ้น เพราะเป็นการสร้างอนาคตให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง”

“ทั้งนั้นหากมองภาพรวมการศึกษานานาชาติของไทยวันนี้ โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกให้กับผู้ปกครองที่ต้องการให้ลูกได้รับการเรียนการสอนสมัยใหม่ที่มีมาตรฐาน เป็นเอกลักษณ์ ทั้งทางด้านวิชาการและความคิดสร้างสรรค์ และแม้ว่าเราจะเป็นเจ้าของโครงการ แต่เราไม่ได้บริหาร โดยจะมีคณาจารย์จากเบซิสที่เข้ามาดูแล จัดการ ทำให้มั่นใจได้ในเรื่องของคุณภาพการเรียนการสอน ตรงนี้จึงถือเป็นจุดแข็งของเรา”

“อลิซาเบ็ท ธีส์” อาจารย์ใหญ่โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ กล่าวถึงหลักสูตรของเบซิสว่า เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานและมีเอกลักษณ์อย่างชัดเจน โดยได้วางแผนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ด้วยการเชื่อมโยงความเข้าใจในวิชาต่าง ๆ เพื่อให้นำไปสู่การปฏิบัติ นักเรียนจะได้รับโจทย์ที่มีความท้าทาย ในการแก้ปัญหา ค้นหาคำตอบผ่านการทำงานเป็นทีม ด้วยการนำเอาสิ่งที่ได้เรียนทั้งหมดมาใช้ ซึ่งถือเป็นการฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ และการคิดเชิงวิพากษ์ไปด้วย

อลิซาเบ็ท ธีส์

“โดยจะมีครูที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในวิชานั้น ๆ หรือที่เรียกว่า subject expert teacher มาสอนนักเรียน ทั้งยังจะมีครูที่เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ ที่จะเข้ามาช่วยคอยดูแลพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างใกล้ชิด”

“ตรงนี้เองจะทำให้ครูเข้าใจพฤติกรรม ความชอบ ความกล้าแสดงออก พัฒนาการทางด้านสติปัญญาอารมณ์ และร่างกายของนักเรียน เพื่อให้ครูช่วยกันดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมา ซึ่งระบบ coteaching นี้เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของโรงเรียนในเครือเบซิส”

“อลิซาเบ็ท” กล่าวอีกว่า เบซิสยังมีเครือข่ายครูขนาดใหญ่ ที่มีการวัดผล และการแชร์องค์ความรู้ ประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาความสามารถของครูในด้านเทคนิคการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

“อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ จะเป็นหลักสูตรการศึกษานานาชาติที่มีมาตรฐานในระดับโลกแล้ว แต่ในวิชาต่าง ๆ เราให้ความสำคัญกับความเป็นไทยในทุกมิติ โดยนำเอาแนวคิด Locally rooted, globally connected ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยควบคู่ไปกับหลักสูตรการเรียนการสอนแบบสากลในทุก ๆ วัน”

เพื่อให้ผู้เรียนเติบโตบนรากฐานของความเป็นไทย และก้าวสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพของโลกได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป

Previous articleพปชร. ประณามมือระเบิดป่วนเมือง โดดป้องบิ๊กตู่ จวกเละ พวกสิ้นคิดใส่ร้ายรัฐบาล
Next articleคำเตือนอีกครั้ง จาก “ไอเอ็มเอฟ”