DPU จับมือไทยเบฟ และประชารัฐ พัฒนา นศ. ดีไซน์ผ้าขาวม้าสู่งานแฟชั่น

นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เรียนออกแบบดีไซน์ผ่าขาวม้า

DPU จับมือ ไทยเบฟ และประชารัฐ ส่งเสริม นศ. ออกแบบแฟชั่น พร้อมทั้งทำงานจริงร่วมกับชุมชนหมู่บ้านทอผ้าหาดเสี้ยว จ.สุโขทัย ต่อยอดเชิงพาณิชย์

หลักสูตรการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) จับมือ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทประชารัฐรักสามัคคี สานต่อโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย จัดเวิร์คช้อป “ผ้าขาวม้ากับความคิดสร้างสรรค์” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา หาไอเดียก่อนจะลงพื้นที่ทำงานจริงที่หมู่บ้านทอผ้าหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย โดยมี “วสันต์ ผึ่งประเสริฐ” ช่างภาพแนวหน้าของประเทศ และ “จิตต์สิงห์ สมบุญ” แฟชั่นดีไซน์เนอร์ระดับแนวหน้าของประเทศ มาเปิดมุมมองใหม่ ๆ เกี่ยวกับขาวม้า นอกจากนั้นโครงการนี้ยังเป็นแรงผลักดันให้ 4 สโมสรฟุตบอลขนาดใหญ่ ประยุกต์เอาผ้าขาวม้ามาใช้ทำเสื้อสโมสรด้วย

“อ.กมลศิริ วงศ์หมึก” คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทยได้ดำเนินต่อเนื่องมา 4 ปีแล้ว จุดเริ่มต้นคืออยากให้นักศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนช่วยพัฒนาสินค้าอย่าง ผ้าขาวม้าสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ และเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดของคนรุ่นใหม่กับภูมิปัญญาที่แข็งแรงของคนในชุมชน

ตัวแทนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี วสันต์ ผึ่งประเสริฐ ช่างภาพแนวหน้า และ จิตต์สิงห์ สมบุญ แฟชั่นดีไซน์เนอร์ระดับแนวหน้า ถ่ายภาพร่วมกัน

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์จึงร่วมมือกับไทยเบฟ เริ่มด้วยให้นักศึกษาไปดูงานในชุมชน ออกแบบเป็นคอลเลคชั่นแล้วส่งกลับให้คนในชุมชน ทำให้ความร่วมมือนี้ประสบความสำเร็จ และได้ขยายผลทำแพทเทิร์น ส่งกลับไปให้ชุมชนและคนในชุมชนได้ใช้งานจริง

“ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สร้างรายได้ และเสริมศักยภาพให้กับคนในชุมชน ต่อมาจึงทำให้โครงการนี้ขยายขอบข่ายความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยอื่น ๆ สร้างเป็นโครงการ Creative Young Designer ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยจะช่วยกระจายดูแลชุมชนที่มีผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า”

Advertisement

นักศึกษาเรียนแฟชั่นดีไซน์

ปีนี้มีความพิเศษตรงที่ 4 สโมสรฟุตบอลขนาดใหญ่ จะประยุกต์เอาผ้าขาวม้ามาใช้ทำเสื้อสโมสร โดยมีโจทย์ทำให้ผ้าขาวม้าที่มีอัตลักษณ์ของจังหวัดสุโขทัยเข้าไปอยู่ในชุดของนักฟุตบอล ตลอดจนทำให้ผลิตภัณฑ์อย่างผ้าขาวม้าได้ขยายไปสู่ของที่ระลึกของแฟนคลับ

นักศึกษาจะได้นำเอาไอเดียใหม่ ๆ ไปปรับใช้ในการทำงาน ช่วยยกระดับผ้าขาวม้าไทยให้ไปไกลกว่าเดิม