เทพศิรินทร์ ประกาศ ไม่แต่งกายตามระเบียบ ส่งหน่วยงานอื่นดูแล

เทพศิรินทร์1

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ออกประกาศ หากนักเรียนไม่สามารถแต่งกายตามระเบียบโรงเรียนได้ เตรียมหาหน่วยงานช่วยให้เรียนจนจบให้

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลักเกิดกระแสการแต่งชุดไปรเวท ไปโรงเรียนจากกลุ่มนักเรียนเลว และกลุ่มภาคีนักเรียน KKC

ล่าสุด โรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้ออกประกาศ แนวทางปฏิบัติสำหรับครูในการดูแลนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้การดูแลนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีแนวปฏิบัติชัดเจนและเป็นไปด้วยความเหมาะสม

ประกาศดังกล่าว ได้ระบุถึงดูแลการแต่งกายของนักเรียน ในข้อ 5 และ 6 ดังนี้

ข้อ 5 ดูแลการแต่งกายของนักเรียนให้อยู่ในเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเทพศิรินทร์

ข้อ 6 กรณีที่พบนักเรียนแต่งกายไม่เป็นไปตามระเบียบ/แนวปฏิบัติ/ข้อตกลงของโรงเรียน ครูเวรประจำวัน ครูที่ปรึกษา หรือ ครูผู้สอน ปฎิบัติดังนี้

6.1 ให้ครูที่พบนำนักเรียนไปที่ห้องกิจการนักเรียน เพื่อรับฟังคำชี้แจงและทำความเข้าใจกับนักเรียน

6.2 แจ้งผู้ปกครองและเชิญผู้ปกครองมารับทราบ เพื่อร่วมหาแนวทางดูแล ช่วยเหลือนักเรียน

6.3 ในกรณีนักเรียนไม่สามารถปฎิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติของโรงเรียนได้ ให้นักเรียนและผู้ปกครองลงชื่อยืนยัน รับรองข้อมูล

ทั้งนี้ ทางโรงเรียนจะประสานจัดหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลนักเรียนในด้านการเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาจนจบหลักสูตรได้

เทพศิรินทร์1

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ