เปิดประมาณการลดค่าเทอมของ อว. รัฐ-เอกชน 60 : 40 รวม 1.7 ล้านคน

เปิดประมาณวงเงินลดค่าเทอม รัฐ-เอกชน แบ่งเบานิสิตนักศึกษา 1.7 ล้านคน รวมทั้งสิ้น 172 แห่ง

วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้อว.ดูแลภาคการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ด้วยการลดค่าเทอมเป็น “กรณีพิเศษ” นั้น

จากเดิมที่ก่อนหน้านี้ได้ลดค่าเทอมไปแล้วประมาณ 10% เมื่อประเมินภาพรวมสถาบันการศึกษาจะมีนิสิต นักศึกษาได้รับผลกระทบที่ 1.7 ล้านคน จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ฯลฯ และภาคเอกชนรวมทั้งสิ้น 172 แห่ง

อว.ได้ประเมินแล้วพบว่า จะต้องใช้วงเงินรวมทั้งสิ้น 14,186,368,449 บาท แบ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาดูแล 5,104,547,380 บาท และส่วนที่รัฐบาลจะให้การสนับสนุนอยู่ที่ 9,081,821,069 บาท ตามแนวทางที่รัฐบาลเห็นชอบคือ ลดค่าเทอมสูงสุดที่50% สัดส่วนที่สนับสนุนระหว่างรัฐและสถาบันการศึกษาคือ 60:40 สำหรับมหาวิทยาลัยเอกชนนั้น แนวทางคือ ลดค่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ 5,000 บาท นอกจากนี้ยังมีมาตรการสนับสนุนตามที่แต่ละมหาวิทยาลัยจะกำหนด

“นักเรียน นักศึกษาได้รับผลกระทบแน่นอน เพราะหากผู้ปกครองว่างงาน หรือรายได้ลดจากผลกระทบของโควิด-19 เราต้องช่วยให้เด็กเหล่านี้เข้ามาเรียนต่อให้ได้”


ประยุทธ์ ลดค่าเทอม ช่วยค่าใช้จ่ายเรียนออนไลน์

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เฟซบุ๊ก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้ร่วมประชุมกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนในการช่วยลดภาระ/ค่าใช้จ่าย ให้กับผู้ปกครอง ครู และนักเรียน/นักศึกษาให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มด้อยโอกาสยากจนและกลุ่มผู้พิการ

โดยมีแนวทางในด้านต่าง ๆ เช่น 1. มาตรการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเรียน 2. ขอความร่วมมือให้ลด หรือชะลอการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ จากผู้ปกครองในโรงเรียนเอกชน 3. สนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่สถานศึกษา เพื่อรองรับการเรียนแบบออนไลน์ 4. ช่วยเหลือผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้างงาน

ม.เชียงใหม่ ประกาศลดค่าเทอม 50%

วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เฟซบุ๊ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University ได้ประกาศว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมช่วยเหลือนักศึกษาตามนโยบายรัฐบาล ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 1/2564 50% โดยขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาจนถึง 30 กันยายน 2564 รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง หลังผลการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ