เร่งสปีดโครงการ EEC ให้เป็นจริง-

แฟ้มภาพ

บทบรรณาธิการ

ร่าง พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. …หนึ่งในกฎหมายสำคัญเร่งด่วนที่รัฐบาลผลักดัน ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อ 8 ก.พ. 2561 ที่ผ่านมา จากนี้ไปจะนำขึ้นทูลเกล้าฯถวาย เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ก่อนประกาศบังคับใช้อย่างเป็นทางการ

ปลดล็อกข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) และการดึงดูดเอกชนเข้าลงทุนใน 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา พลิกอนาคตประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0

เมื่อ สนช.โหวตผ่าน ร่าง พ.ร.บ.อีอีซี ด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น นอกจากข้อจำกัดเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายจะถูกทลายลงแล้ว บทบัญญัติภายใต้ พ.ร.บ.ฉบับใหม่ ซึ่งกำหนดให้พื้นที่อีอีซีได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะ อาทิ กฎหมายผังเมือง ควบคุมอาคาร ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดสรรที่ดิน กฎหมายว่าด้วยโรงงาน ฯลฯ จะเอื้อให้การพัฒนาอีอีซีเป็นจริงได้เร็วขึ้น

ทำให้นักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติมีความเชื่อมั่นเพิ่มมากขึ้น จากที่ผ่านมาต้องการรอดูความชัดเจนของนโยบายรัฐ เนื่องจากไม่มั่นใจว่าโครงการอีอีซีจะเดินหน้าได้ตามที่ประกาศไว้หรือไม่

เพราะเมื่อร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวผ่านการพิจารณาจาก สนช. อยู่ระหว่างรอบังคับใช้ เท่ากับมีกฎหมายรองรับ อย่างเป็นทางการ แม้รัฐบาลหรือการเมืองปรับเปลี่ยนอีอีซีก็สามารถเดินหน้าต่อได้

ขณะเดียวกัน แผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกช่วงระยะเวลา 5 ปี จากนี้ไป ตั้งแต่ปี 2561-2565 วงเงินรวม 1.5 ล้านล้านบาท ทั้งไฮสปีดเทรน รถไฟทางคู่ การขยายท่าเรือมาบตาพุด และแหลมฉบัง สนามบินอู่ตะเภา ฯลฯ ซึ่งหลายโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ จึงเป็นหลักประกันกลาย ๆ ว่า โครงการอีอีซีที่ก่อนหน้านี้ถูกมองว่ารัฐขายฝัน จะเป็นรูปธรรมในระยะเวลาอันใกล้

เมื่อไม่ติดล็อกข้อกฎหมาย ทุกอย่างเปิดทางสะดวก รัฐบาลจึงต้องใช้โอกาสนี้เร่งรัดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เร่งออกกฎกติกาการลงทุน การให้สิทธิประโยชน์ ควบคู่กับจัดโครงสร้างการบริหารจัดการหน่วยงานที่จะจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายใหม่อย่าง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งจะเป็นกำลังหลัก ให้การดำเนินการทุกขั้นตอนมีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์นักลงทุนได้ตรงจุด

หากทำได้จะช่วยให้ 3 จังหวัดภาคตะวันออกซึ่งถูกจุดพลุให้เป็นพื้นที่ส่งเสริมการประกอบพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ใช้นวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเมืองที่ทันสมัยระดับนานาชาติเป็นจริงได้ ทำให้อีอีซีกลายเป็นอีสเทิร์นซีบอร์ด ภาค 2 บูมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตก้าวกระโดดได้อีกครั้ง

ติดตามข่าวสาร ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ค ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
www.facebook.com/PrachachatOnline
ทวิตเตอร์ @prachachat

สามารถดาวน์โหลด ประชาชาติธุรกิจ ฉบับ e-Newspaper
หรือ e-Book ได้ที่แอปพลิเคชั่น Ookbee เลือก “ประชาชาติ”