เจาะพอร์ตลงทุน ชัชชาติ 4.33 ล้านบาท ฟินโนมีนา ชี้ 7 กองทุนแกร่ง

“ฟินโนมีนา” วิเคราะห์พอร์ตกองทุน “ชัชชาติ” มูลค่า 4.33 ล้านบาท ชี้แข็งแกร่งสู้ภาวะตลาดผันผวนได้

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ซึ่งพบว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 42,852,349 บาท ไม่มีหนี้สิน

โดยทาง “ฟินโนมีนา” (บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จำกัด) ได้เปิดเผยวิเคราะห์ถึงพอร์ตการลรงทุนของนายชัชชาติ พร้อมด้วยผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี เพื่อแสดงให้เห็นว่า “พอร์ตกองทุนคุณชัชชาติ สุดแกร่ง สุดปังแค่ไหน ?”

ทั้งนี้ พอร์ตกองทุนของนายชัชชาติ มีการซื้อทุนกองทุนรวม 4,338,623.87 บาท โดยมีรายการดังต่อไปนี้

1. กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออก ASP-SME-SSF มูลค่า 198,191.46 บาท คิดเป็นสัดส่วน 4.57% ของพอร์ตกองทุนทั้งหมด ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี -3.36%

Advertisment

2. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ มูลค่า 101,756.89 บาท คิดเป็นสัดส่วน 2.35% ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี -45.02%

3. กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า 400.08 บาท คิดเป็นสัดส่วน 0.01% ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี +0.22%

4. SCBLT1 หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 มูลค่า 2,480,345.02 บาท คิดเป็นสัดส่วน 57.17% ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี +1.32%

5. RGHC โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ มูลค่า 1,550,680.70 บาท คิดเป็นสัดส่วน 35.74%

Advertisment

6. SCBSFF ตราสารหนี้ระยะสั้น มูลค่า 6,173.92 บาท คิดเป็นสัดส่วน 0.14% ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี +0.14%

7. GOLDH โกลด์ THB เฮดจ์ มูลค่า 1,075.80 บาท คิดเป็นสัดส่วน 0.02%

ทั้งนี้ ทาง “ฟินโนมีนา” ชี้ด้วยว่า พอร์ตกองทุนของนายชัชชาติดังกล่าว เมื่อต้องเจอภาวะตลาดผันผวนก็เอาอยู่