ธนบัตรพอลิเมอร์ชนิดราคา 20 บาท ผลิตผิดพลาด เร่งนำออกจากระบบ

ธนบัตร แบงก์ชาติ
(แฟ้มภาพ)

แบงก์ชาติชี้แจง ธนบัตรพอลิเมอร์ ชนิดราคา 20 บาท เลขไทยไม่ตรงเลขอารบิก เกิดจากกระบวนการผลิตผิดพลาด แจงประชาชนใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย ยันเร่งนำออกจากระบบ

วันที่ 29 กันยายน 2565 นางสาววชิรา อารมย์ดี รองผู้ว่าการด้านบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ชี้แจงกรณีพบธนบัตรพอลิเมอร์ ชนิดราคา 20 บาท มีลักษณะบกพร่อง ว่าในเบื้องต้นพบธนบัตรเลขหมายไทยไม่ตรงกับเลขหมายอารบิก ซึ่งความผิดปกติดังกล่าว เกิดในธนบัตรลอตที่จ้างบริษัท De La Rue International Limited (DLR) เป็นผู้ผลิต

เมื่อพบและยืนยันความผิดพลาดดังกล่าวแล้ว ธปท.ได้ระงับการจ่ายธนบัตรที่ยังคงเหลืออยู่ทันที โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นของ DLR พบว่ากระบวนการผลิตมีข้อผิดพลาด (เอกสารแนบ) ที่ทำให้กระบวนการตรวจสอบตามปกติไม่สามารถตรวจพบได้

               
นางสาววชิรา อารมย์ดี
วชิรา อารมย์ดี รองผู้ว่าการด้านบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

“ธปท.ขอเรียนว่า ประชาชนยังสามารถใช้ธนบัตรดังกล่าวชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย และสามารถนำธนบัตรดังกล่าวมาแลกกับธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจต่าง ๆ ได้ตามปกติ โดย ธปท.กำลังเร่งดำเนินการนำธนบัตรเหล่านี้ออกจากระบบ และอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดและหาสาเหตุเพิ่มเติมร่วมกับ DLR ตลอดจนจะดำเนินการตามสัญญาต่อไป ทั้งนี้ DLR ยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือกับ ธปท.อย่างเต็มที่ ในการแก้ปัญหาจนถึงที่สุด”