PSH ลงทุนจัดตั้ง CSLF แพลตฟอร์มอสังหาฯ มูลค่า 270 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์

พฤกษา-โลโก้

PSH จับมือผู้พัฒนาอสังหาฯรายใหญ่แห่งไต้หวัน-ผู้บริหารการลงทุนด้านอสังหาฯ ระดับโลก จัดตั้ง CapitaL and SEA Logistics Fund แพลตฟอร์ม “ลงทุน-พัฒนา” อสังหาริมทรัพย์ มูลค่า 270 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ปูทางขยายธุรกิจทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSH แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้ง CapitaL and SEA Logistics Fund (CSLF) มูลค่า 270 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (โดยมีทางเลือกในการเพิ่มการลงทุนสูงสุดถึง 540 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ และมีเป้าหมายในการมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์) ร่วมกับ Ally Logistic Property (ALP) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์โลจิสติกส์รายแรกและใหญ่ที่สุดของไต้หวัน และ Capita Land Investment (CLI) ซึ่งเป็นผู้บริหารการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำระดับโลก (Real Estate Investment Manager : REIM) 

โดยที่ CSLF จะเป็นแพลตฟอร์มที่บูรณาการระหว่างการลงทุนและการพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ภายใต้แพลตฟอร์มเดียว เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากตลาดอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

               

ในการนี้ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 บริษัท, ALP และ CLI จึงได้ร่วมกันเข้าทำกรอบความตกลง (Framework Agreement) เพื่อกำหนดเงื่อนไขหลักของความร่วมมือและการร่วมทุน ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่การลงทุน การพัฒนา การถือครอง และการเช่าอสังหาริมทรัพย์หรือโครงการด้านโลจิสติกส์ รวมถึงการบริการโลจิสติกส์อัตโนมัติอย่างครอบคลุมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สำหรับความร่วมมือระหว่างบริษัท, ALP และ CLI ที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงข้างต้นจะมุ่งเน้นไปที่การลงทุนและการพัฒนาสินทรัพย์ด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ในประเทศสำคัญ ๆ ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ และประเทศอื่น ๆ ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ขณะเดียวกัน ความร่วมมือในครั้งนี้มีเป้าหมายหลักในการให้บริการโซลูชั่นด้านโลจิสติกส์แบบบูรณาการแก่ผู้บริโภคผ่าน “โครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์อัจฉริยะในรูปแบบบริการ”

นอกจากนี้ ความร่วมมือในการลงทุนกับ ALP และ CLI จะช่วยให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจจากบริการด้านสุขภาพ บริการอีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) และการลงทุนด้านอสังหาริมรัพย์ไปยังภาคโลจิสติกส์ในประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ และประเทศอื่น ๆ ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้