SABUY รุกขยายธุรกิจเทคโนโลยีเต็มสูบ เข้าถือหุ้น TKS 18.45%

SABUY_TECH2

บมจ.สบาย เทคโนโลยี (SABUY) รุกขยายธุรกิจเทคโนโลยีเต็มตัว เข้าถือหุ้นบมจ.ที.เค.เอส. เทคโนโลยี (TKS) 18.45% พร้อมรุกธุรกิจ Tech & ICT แบบครบวงจร ทั้ง Supply chain ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ มุ่งสร้างโอกาสเติบโตแบบก้าวกระโดด

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (TKS) จำนวนไม่เกิน 115,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 18.45 ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุน

ชูเกียรติ รุจนพรพจี
ชูเกียรติ รุจนพรพจี

โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 1,610,000,000 บาท ให้แก่ TKS และอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญของ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (AIT”) จำนวนไม่เกิน 225,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 16.90 ของทุนจดทะเบียน ให้แก่บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (TKS) ในราคาซื้อขาย 7.50 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะได้รับชำระค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 1,687,500,000 บาท

               

โดยบริษัทจะเปิดแผนสารสนเทศต่อผู้ถือหุ้นและจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการทำรายการ ซึ่งมีขนาดของรายการรวมจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 84.31 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุด พร้อมทั้งแต่งตั้ง บริษัท แอดไวเซอรี่ อัลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว

SABUY มีความภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ TKS โดย SABUY จะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2 ใน TKS หรือ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วน 18.45% และจะขายหุ้นสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (AIT) ในสัดส่วน 16.90 % ให้ TKS ทำให้ TKS ขึ้นเป็น 1 ในผู้ถือหุ้นใหญ่ใน 2 บริษัท ที่เป็นผู้นำด้านการวางระบบเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของไทย

โดย TKS ถือหุ้น AIT ในสัดส่วนประมาณ 24% และถือหุ้น MSC หรือ บมจ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน ในสัดส่วน 9% โดย TKS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ใน SYNEX ในสัดส่วน 38.51% ทำให้ TKS ก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีแบบครบวงจร ทั้งเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไอทีขนาดใหญ่ และผู้วางระบบเทคโนโลยีขนาดใหญ่

และได้วางเป้าหมายจะขยายธุรกิจ ก้าวขึ้นเป็น Regional Player ใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งทางด้าน IT Distributor และ System Integrator ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงสำหรับ SABUY ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2 ของ TKS ซึ่งผมมั่นใจว่าทั้ง 2 บริษัทจะร่วมกันสร้าง Synergy ทางธุรกิจเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

โดย SABUY พร้อมจะนำความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีค้าปลีกรูปแบบใหม่ รวมถึงระบบ SABUY Payment System, SABUY Money, CRM & Logistics Solutions ตลอดจน SABUY Eco System ซึ่งมีผู้ใช้กว่า 20 ล้านคนไปเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของ TKS อย่างมีประสิทธิภาพ” นายชูเกียรติกล่าวสรุป

สำหรับผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือน SABUY มีรายได้เติบโตพุ่งแรง 2,648 ล้านบาท กำไรสุทธิ 964 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 605%) จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 1,413 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 136 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจในเครือ

โดย TKS มีผลการดำเนินงานในงวด 9 เดือนแรกของปี 2565 มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 1,146.6 ล้านบาท มีกำไรสุทธิรวมอยู่ที่ 605.8 ล้านบาท โดยบริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 127.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 81% จากงวดเดียวกันของปีก่อน และรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 277 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็น 20% จากงวดเดียวกันของปีก่อน

AIT มีผลการดำเนินงานในงวด 9 เดือนแรกของปี 2565 (มกราคม-กันยายน) บริษัทมีรายได้ 4,997 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 431 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ทำได้ 375 ล้านบาท
MSC มีผลการดำเนินงานในงวด 9 เดือน มีรายได้รวม 7,344 ล้านบาท กำไรสุทธิอยู่ที่ 227.65 ล้านบาท เติบโต 61.99% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไร 140.53 ล้านบาท