ไทยพาณิชย์ สำรองเงินสดรับเทศกาลตรุษจีน 3.86 หมื่นล้านบาท

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ สำรองธนบัตรรองรับการใช้บริการลูกค้าในเทศกาลตรุษจีนจำนวน 3.86 หมื่นล้านบาท ผ่านสาขา-เอทีเอ็มทั่วประเทศ

วันที่ 17 มกราคม 2566 ธนาคารไทยพาณิชย์ได้เตรียมความพร้อมในการสำรองธนบัตรเพื่อรองรับการใช้บริการของลูกค้า เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีนปีนี้จำนวน 38,600 ล้านบาท โดยเป็นการสำรองที่ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า

แบ่งเป็นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 15,914 ล้านบาท และในเขตภูมิภาค 22,686 ล้านบาท แบ่งเป็นตู้เอทีเอ็ม 30,700 ล้านบาท และสาขา 7,900 ล้านบาท

               

ปัจจุบันธนาคารมีสาขาทั้งสิ้น 766 สาขา และมีเครื่องเอทีเอ็มรวม 11,108 เครื่อง (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2565)