บลจ.ทิสโก้มั่นใจหุ้นไทยมีปัจจัยบวก จับจังหวะออกทริกเกอร์กองใหม่ 27 ก.พ.-2 มี.ค.นี้   

บลจ.ทิสโก้

บลจ.ทิสโก้เปิดเสนอขายกองทุนเปิดทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#9 (TEQT5M9) มั่นใจบริหารกองทุนถึงเป้าหมาย หลังปัจจัยหนุนหุ้นไทยเพียบ ทั้งการเติบโตของการบริโภคในประเทศและการท่องเที่ยวไทยที่กลับมาฟื้นตัว เปิดไอพีโอ (IPO) 27 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2566  

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (Mr.Saharat Chudsuwan Deputy Managing Director of TISCOASSET) เปิดเผยว่า หลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประกาศยุบสภาในเดือนมีนาคมนี้ และคาดว่าจะเลือกตั้งได้ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 นั้น ตามสถิติพบว่าตลาดหุ้นไทยมักจะปรับตัวเพิ่มขึ้นก่อนเลือกตั้งประมาณ 3-6 เดือน บลจ.ทิสโก้จึงคาดว่าการประกาศในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหนุนหลักที่ทำให้บรรยากาศการลงทุนหุ้นไทยกลับมาคึกคักอีกครั้ง

นอกจากนี้ ตลาดหุ้นไทยยังมีปัจจัยหนุนอื่น ๆ รออยู่อีกมากจากพลังการบริโภคในประเทศที่มาจากการท่องเที่ยวในประเทศที่กลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง ผลจากประเทศจีนเปิดประเทศเร็วกว่าคาด และนโยบาย “เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5” ที่กระตุ้นให้คนไทยออกมาท่องเที่ยว จากแรงหนุนจากการท่องเที่ยวและการบริโภคในประเทศที่ฟื้นตัว กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) จึงคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2566 จะเติบโต 3.7% และแม้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยอาจจะปรับขึ้นอีก 0.5% แต่คาดว่าตลาดหุ้นไทยจะไม่ได้รับผลกระทบดังกล่าว เพราะสถิติชี้ว่าตลาดหุ้นไทยยังคงปรับตัวขึ้นได้แม้คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

               

บลจ.ทิสโก้จึงจับจังหวะเสนอขายกองทุนทริกเกอร์หุ้นไทย ด้วยการเปิดเสนอขาย กองทุนเปิดทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#9 (TEQT5M9) ความเสี่ยงระดับ 6 (ความเสี่ยงสูง) ตั้งเป้าหมายเลิกโครงการเมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.50 บาท/หน่วยภายในระยะเวลา 5 เดือน เปิดเสนอขายครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2566 มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท

สาห์รัช ชัฏสุวรรณ
สาห์รัช ชัฏสุวรรณ

“สำหรับกองทุน TEQT5M9 บลจ.ทิสโก้ก็ค่อนข้างมั่นใจว่าจะสามารถบริหาร ได้ถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพราะปัจจัยบวกหุ้นไทยมีอยู่มาก และราคาหุ้นไทยในปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง” นายสาห์รัชกล่าว

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงระยะเวลา 5 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก การกำหนดเป้าหมาย 10.50 บาทต่อหน่วย ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน หากหน่วยลงทุนมีมูลค่าไม่เป็นไปตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ลงทุนสามารถซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ

โดยเป้าหมายที่เป็นเหตุให้เลิกโครงการยังคงดำเนินอยู่ต่อไป ซึ่งเป้าหมายเลิกโครงการเป็นเป้าหมายก่อนหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี) ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน