สลากดิจิทัล ขยายเวลาขึ้นเงินรางวัลผ่านแอป “เป๋าตัง” เป็น 2 ปี

สลากดิจิทัล

ธนาคารกรุงไทย ออกประกาศ ขยายเวลาขึ้นเงินรางวัลสลากดิจิทัลบนแอป “เป๋าตัง” ทั้งช่องทาง “G Wallet-บัญชีกรุงไทย” เป็น 2 ปี ตั้งแต่งวด 1 พ.ค. 2566 เป็นต้นไป

วันที่ 11 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารกรุงไทย ได้ออกประกาศ การขยายระยะเวลาขึ้นเงินรางวัลผ่าน G Wallet และบัญชีกรุงไทย เป็น 2 ปี (สำหรับสลากดิจิทัลทุกใบที่เคยถูกรางวัลผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง) ทั้งนี้ ตั้งแต่งวดวันที่ 1 พ.ค. 2566 เป็นต้นไป

โดยเปิดเผยถึงการขอรับเงินรางวัลสลากดิจิทัลบนบริการสลากดิจิทัล ว่า เมื่อสลากดิจิทัลของผู้ขอใช้บริการที่มีการซื้อผ่านบริการสลากดิจิทัลถูกรางวัล ผู้ขอใช้บริการสามารถขอรับเงินรางวัลได้บนแอปพลิเคชั่น GLO ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) ผู้ขอใช้บริการสามารถขอรับเงินรางวัลผ่านการรับเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ขอใช้บริการที่ผูกเข้ากับแอปพลิเคชั่น GLO ตามวิธีการที่สำนักงานหรือธนาคารกำหนด หรือขอรับเงินรางวัลผ่าน G Wallet หรือขึ้นรางวัลด้วยตนเองที่สำนักงานเท่านั้น

Advertisement

(2) ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการถูกรางวัลที่ 1 ผู้ขอใช้บริการจะต้องขอรับเงินรางวัลด้วยตนเองที่สำนักงานเท่านั้น

(3) ในการรับเงินรางวัลสลากดิจิทัลผ่านการรับเงินเข้าบัญชีและ/หรือ G Wallet เงินรางวัลจะถูกหักค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการตามอัตราและวิธีการที่ธนาคารกำหนด

(4) ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการประสงค์จะขอรับเงินรางวัลด้วยตนเองที่สำนักงาน ผู้ขอใช้บริการจะต้องเลือกวันที่ต้องการรับเงินรางวัล เพื่อทำการนัดหมายล่วงหน้า และทำการยืนยันในแอปพลิเคชั่น GLO ว่าประสงค์ขอรับเงินรางวัลด้วยตนเองที่สำนักงาน เมื่อทำการยืนยันระบบจะบันทึกรายละเอียดการขึ้นเงินรางวัลให้พร้อมชี้แจงวิธีการรับเงินรางวัลสลากดิจิทัล โดยเงื่อนไขในการรับเงินรางวัลเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด

ขึ้นรางวัลสลากดิจิทัล