ถูกหวยรางวัลที่ 1 สลากกินแบ่งรัฐบาล ขึ้นเงินได้ที่ไหน ต้องทำอย่างไร

วิธีขึ้นรางวัลที่ 1 หวย สลากกินแบ่ง

เปิดคู่มือเศรษฐีใหม่ ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล ต้องทำอย่างไร ขั้นตอนการขึ้นเงินรางวัล ขึ้นเงินได้ที่ไหน เมื่อถูกรางวัลลอตเตอรี่ ต้องทำอย่างไร ติดต่อใคร ต้องจองคิวผ่านช่องทางไหน

ขั้นตอนการขึ้นเงินรางวัล สำหรับว่าที่เศรษฐีใหม่ที่กำลังจะถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลในบ่ายวันนี้ การซื้อสลากกินแบ่งถือเป็นการเสี่ยงโชคที่อยู่คู่กับพวกเราคนไทยมาอย่างยาวนาน ประชาชนคนไทยจำนวนมากเลือกที่จะเสี่ยงดวงเพื่อหวังรับเงินล้าน หากในวันนั้นเป็นเราที่โชคเข้าข้าง เป็นวันของเราที่จะได้รับเงินหลักล้าน ควรต้องทำอย่างไร

“ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมขั้นตอนการรับเงินสำหรับผู้ที่ถูกรางวัลสลากกินแบ่ง ต้องดำเนินการอย่างไร เตรียมเอกสารใดบ้าง รับรางวัลที่ไหน ติดต่อใคร และต้องจองคิวอย่างไร ดังนี้


สิ่งที่ต้องเตรียม

 • สลากที่ถูกรางวัล พร้อมลงชื่อหลังสลาก
 • บัตรประชาชน

สำหรับการขึ้นรางวัลนั้นจะใช้เวลาไม่นาน หากจำนวนสลากกินแบ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 ฉบับ จะใช้เวลาประมาณ 15 นาที (30 นาที ในกรณีถูกรางวัลที่ 1) ในกรณีขึ้นรางวัลจำนวนมากอาจใช้เวลาสูงสุดไม่เกิน 2 ชั่วโมง (ต่ำกว่า 2,500 ฉบับ)


ขึ้นเงินรางวัลที่ 1 มีขั้นตอนอย่างไร

 1. เจ้าหน้าที่จะให้ลูกค้าลงชื่อหลังสลากถูกรางวัลทุกฉบับ พร้อมรับบัตรคิว
 2. ตรวจนับและสอบทานจำนวนสลากให้ถูกต้อง
 3. บันทึกข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนบัตรที่ทางราชการออกให้บันทึกข้อมูลสลากในระบบจ่ายรางวัล พร้อมตรวจนับจำนวนสลากทุกฉบับ
 4. เขียนใบรับสลากขอรับเงินรางวัลให้ลูกค้าไว้เป็นหลักฐาน
 5. ตรวจสอบความถูกต้องของสลากทุกฉบับด้วยเครื่องแบล็กไลต์
 6. ส่งสลากให้กลุ่มงานตรวจพิสูจน์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
 7. เจ้าหน้าที่พิสูจน์สลากรับสลากถูกรางวัลที่ 1 จากกองจ่ายรางวัล 1-2 และตรวจสอบจำนวนสลากให้ถูกต้อง
 8. พิสูจน์ความถูกต้องของสลากแต่ละฉบับ
 9. ลงนามรับรองในฐานะผู้พิสูจน์สลาก
 10. นำสลากส่งคืนเจ้าหน้าที่กองจ่ายรางวัล 1-2
 11. พิมพ์เช็คและประทับตรา A/C PAYEE ONLY พร้อมลงลายมือชื่อร่วมกัน 2 คน
 12. จ่ายเช็คโดยให้ลูกค้าตรวจความถูกต้องของข้อมูลเช็ค และลงชื่อผู้รับเงินไว้เป็นหลักฐานในใบรับเงินรางวัลและคิดเงินอากร/ภาษี

วิธีจองคิว ขึ้นเงินออนไลน์

ผู้ขึ้นรางวัลสามารถจองคิวออนไลน์ล่วงหน้าเพื่อความสะดวก เมื่อจองคิวแล้วสามารถเดินทางมาขึ้นรางวัลตามนัดหมายได้ โดยสามารถขึ้นรางวัลได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย ทุกแห่งทั่วประเทศ

Advertisment
 1. เข้าไปที่เว็บไซต์จองคิวออนไลน์ที่ : https://www.glo.or.th/pay-queue/list
 2. เลือกช่วงเวลาที่ต้องการ ระหว่าง ช่วงเช้า 7:30-12:00 น. กับช่วงบ่าย 12:01-14:00 น.
 3. กรอก ชื่อ-นามสกุล
 4. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน
 5. กรอกจำนวนสลากฯ ที่ขอขึ้นรางวัล

ข้อควรรู้

1.ติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขที่ 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ชั้น G กองจ่ายรางวัล โทร. 0-2528-9682 และ 0-2528-9732

2.เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) (ไม่หยุดพักกลางวัน)

 • ผู้รับซื้อรางวัล เปิดให้บริการเวลา 07.30 น.-14.30 น.
 • ประชาชน เปิดให้บริการเวลา 07.30 น.-15.00 น.

3.การจ่ายเงินรางวัลไม่เกิน 20,000 บาท จ่ายรางวัลเป็นเงินสด โดยต้องชำระค่าอากรแสตมป์/ภาษี ก่อนรับเงินรางวัล หรือโอนเงินรางวัลสุทธิหลังหักค่าอากรแสตมป์/ภาษี ไปยังบัญชีลูกค้า

Advertisment

4.การจ่ายเงินรางวัลเกิน 20,000 บาท จ่ายรางวัลเป็นเช็คธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยหักค่าอากรแสตมป์/ภาษี เรียบร้อยแล้ว หรือโอนเงินรางวัลสุทธิหลังหักค่าอากรแสตมป์/ภาษี ไปยังบัญชีลูกค้า

5.ห้ามบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส ยื่นขอรับเงินรางวัล